ENTEGRE BİR YAKLAŞIM

Ansell Guardian® günümüzün KKD ortamındaki zorlukları gidermek ve ölçülebilir güvenlik ve iş iyileştirmeleri sağlamak amacıyla endüstriyel ve tıbbi kuruluşlarla ortaklıklar kurmaktadır.

GÜVENLİK VE UYGUNLUK

Endüstriyel ve kimyasal ortamlar için kişiselleştirilmiş risk yönetimi çözümlerinin yanı sıra işçi güvenliği artıran, işgücü arasındaki uyumu artıran, KKD dağıtımını optimize eden ve yaralanmaları önemli ölçüde azaltan veri destekli tabanlı tavsiyeler de sunmaktayız.

MALİYET PERFORMANSI

Genel maliyetlerin düşmesini sağlayan iş performansı iyileştirmeleri uyguluyoruz.

VERİMLİLİK

Genel olarak verimliliğin artırılması için KKD dağıtımının optimize edilmesi, şirket çıktılarının iyileştirilmesi ve israfın ortadan kaldırılmasına yönelik en iyi uygulama önerilerini sunmaktayız.