Yeni KKD Yönetmeliğine Uyum Sağlanması

Şubat 2016 tarihinde, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu; Avrupa Komisyonu tarafından önerilen yeni bir KKD Yönetmeliğini değiştirerek onaylamıştır. Bu yeni KKD Yönetmeliği, 1992 yılında getirilen 89/686/EEC sayılı ilk KKD Direktifinin yerini alacaktır. 

Yeni yönetmeliği daha iyi anlamanız, uyumlu olmanızı güvence altına almanıza yardımcı olacaktır.  Ansell’in güncellenmiş kılavuzu, güncellenmiş EN standartlarına ilişkin son revizyonları içermekte ve sembollerin ne anlama geldiğini açıklamaktadır. 

Görev için doğru el korumasını seçmede size yardımcı olmak için kılavuzda ayrıca aşağıdakilerle ilgili tanımlar, koşullar ve işaretlemeler ve bilgiler yer almaktadır:

  • Genel koşullar
  • Mekanik Koruma 
  • Kimyasal ve Mikroorganizma Koruması 
  • Termal Koruma 
  • Radyoaktif Kontaminasyon ve İyonlaştırıcı Radyasyon Koruması 
  • Elektrostatik Koruması
  • Elektrik İzolasyonu Koruması
  • Kaynak Koruması 
  • Diğer düzenlemeler 

 

EN EN Kılavuzunu İndirin  EN Kaynak Merkezi Yönetmelik Açılış Sayfası