EN 388 – Mekanik Koruma

Yeni EN 388 standardı; bu mekanik el koruması kriterleriyle ilgili olarak 20 yıldan beri gerçekleştirilen en geniş kapsamlı değişiklikleri içermektedir. Mevcut kesilme ve aşınma ölçütlerinde önemli revizyonlar içermekte ve yeni bir darbe koruma skoru sunmaktadır.

Yeni EN388; kesilme performansıyla ilgili birbirini tamamlayıcı iki skor ve mekanik koruyucu eldivenler için geçerli olan elin tersinde darbe direnciyle ilgili bugüne kadarki ilk test metodu dahil olmak üzere 5 veya 6 ayrı mekanik koruma ölçütü rapor etmektedir. Darbe koruması sağladığı konusunda sertifikalandırılmış bulunan eldivenler için altıncı konumda bir “P” harfi yer alır.  

Ansell, güvenlik liderlerinin el koruması alanındaki mevzuat değişiklikleri ile ilgili olarak en önde yer almasına öncülük etmiştir. Daha fazla bilgi ve kaynaklarımıza erişmek için EN Standartları Kaynak Merkezimizi ziyaret ediniz.
 

EN KAYNAK MERKEZİ EN 388 GİRİŞ SAYFASI