Vem påverkas av förordning 2016/425, och vilket är dess främsta syfte?

Den nya förordningen gäller även privat bruk för skydd mot värme (t.ex. grytvantar) och återförsäljare som säljer PPE-produkter. Förordningen innehåller en detaljerad klassificering av PPE-produkter efter funktionsnivå och specificerar tre kategorier baserade på riskdefinitioner.

Dessutom innefattar förordningen krav på bedömning av överensstämmelse på medellång sikt samt specifika krav på dokumentation för alla aktörer i leveranskedjan.

Utforska alla detaljer i förordning 2016/425

  • Riskkategorier i enlighet med CE-certifiering
  • Överensstämmelse med REACH-förordningen och AEO-certifieringen
  • Europeiska standarder för skyddshandskar och armskydd
  • Europeiska standarder för kemikalieskyddskläder

 

Ladda ner EN-guiden  EN-resurscenter Landningssida för förordningar