ETT INTEGRERAT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Ansell GUARDIAN® samarbetar med industriella och medicinska organisationer för att möta utmaningarna i dagens PPE-miljö och leverera mätbara säkerhets- och verksamhetsförbättringar.

SÄKERHET OCH EFTERLEVNAD

Vi erbjuder personliga riskhanteringslösningar för industriella och kemiska miljöer samt datadrivna rekommendationer som leder till förbättrad säkerhet för arbetstagarna, ökad efterlevnad hos personalen, optimerad PPE-dispensering och signifikant minskad skadefrekvens.

KOSTNADSPRESTANDA

Vi genomför prestandaförbättringar som resulterar i lägre totalkostnader.

PRODUKTIVITET

Vi levererar rekommendationer för bästa praxis för att optimera PPE-dispensering, förbättra företagets produktion och eliminera avfall, vilket leder till ökad total produktivitet.