Industriprocesser

Transport Warehousing

Lager och frakt

Tillämpningar

Köra gaffeltruckar

Lastning/lossning av lastbilar och fordon

Hantering av inkommande/utgående varor

Användarbehov

Medelhögt till högt nötningsskydd

Hög fingerkänsla och flexibilitet

Oljeavvisande och oljegrepp

Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Universalhandskar
Idealiska tillämpningar
Montering av små och medelstora komponenter
Hantering av råvaror och komponenter
Allmän hantering
Mottagning av råmaterial
På- och avskruvning
Viktiga branscher
Aerospace
Automotive & Transportation
Automotive after market
Chemical
Glass
Logistics & Warehousing
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Mining
Transport
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Oljeavvisande handskar
Idealiska tillämpningar
Montering vid maskinbearbetning
Upp- och nedlastning av komponenter i metallarbetslinjer
Underhållsarbete
Primär montering av lätta komponenter
Stansning av lätta och små metalldelar
Viktiga branscher
Automotive & Transportation
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Shipping
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Skärskydd
Idealiska tillämpningar
Montering av små, vassa komponenter
Hantering av små, vassa metalldelar
Lättare stansning
Underhåll
Viktiga branscher
Aerospace
Automotive & Transportation
Chemical
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Oil processing and refining
Transport
Transport Boarding

Lagringstjänster

Tillämpningar

Hantering av bagage

Köra gaffeltruckar

Hantering av pallar

Användarbehov

Medelhögt till högt nötningsskydd

Hög synlighet

Våtgrepp

Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Universalhandskar
Idealiska tillämpningar
Montering och avsyning
Grävning
Handsignalering
Materialhantering
Reparation och underhåll
Arbetsuppgifter som kräver förbättrad synlighet
Viktiga branscher
Automotive & Transportation
Building & Construction
Logistics & Warehousing
Machinery & Equipment
Mining
Public Utilities
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Skärskydd
Idealiska tillämpningar
Montering av metalldelar och komponenter
Lättmetallvalsning
Underhåll
Formsprutning av plast
Primär montering
Viktiga branscher
Aerospace
Automotive & Transportation
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Oil processing and refining
Transport
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Universalhandskar
Idealiska tillämpningar
Montering av små och medelstora komponenter
Hantering av råvaror och komponenter
Allmän hantering
Mottagning av råmaterial
På- och avskruvning
Viktiga branscher
Aerospace
Automotive & Transportation
Automotive after market
Chemical
Glass
Logistics & Warehousing
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Mining
Transport
Maintenance

Mekaniskt underhåll

Tillämpningar

Montering och demontering av utrustning

Reparation och underhåll av utrustning

Reparation och byte av nätverksutrustning

Användarbehov

Nötnings-, skär- och punkteringsmotstånd

Fingerkänsla, taktilitet

Oljeavvisande och oljegrepp

Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Universalhandskar
Idealiska tillämpningar
Montering av torra komponenter
Hantering av råvaror och komponenter
Finmontering av små muttrar och bultar
Hantering av små/fina komponenter
Montering och demontering av komponenter
Montering av små komponenter
På- och avskruvning
Ultrafinmekaniska applikationer
Viktiga branscher
Aerospace
Automotive & Transportation
Automotive after market
Chemical
Glass
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Transport
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Oljeavvisande handskar
Idealiska tillämpningar
Montering vid maskinbearbetning
Upp- och nedlastning av komponenter i metallarbetslinjer
Underhållsarbete
Primär montering av lätta komponenter
Stansning av lätta och små metalldelar
Viktiga branscher
Automotive & Transportation
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Shipping
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Skärskydd
Idealiska tillämpningar
Montering av små, vassa komponenter
Hantering av små, vassa metalldelar
Lättare stansning
Underhåll
Viktiga branscher
Aerospace
Automotive & Transportation
Chemical
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Oil processing and refining
Transport
Transport Chemical Maintenance

Kemiskt underhåll

Tillämpningar

Rengöring av karossdelar

Hantering av smörjmedel och rengöringsmedel

Målning och reparation

Användarbehov

Kemikalier

Grepp i både torra och oljiga miljöer

Lätt till medelhögt mekaniskt skydd

Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Nitril
Idealiska tillämpningar
Hantering av kemikalier
Hantering av vätskebelagda metalldelar
Hantering av oljeavfall
Underhåll av industriverktyg
Petrokemisk industri
Gummi och gummitillsatser
Avfall och avfallshantering
Viktiga branscher
Automotive & Transportation
Chemical
Agriculture & Viticulture
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Oil processing and refining
Recycling
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Nitril
Idealiska tillämpningar
Hantering av kemikalier
Hantering av fett- och oljebelagda material
Lätta monteringsarbeten i kemiska miljöer
Underhåll
Raffinering - olja och bensin
Viktiga branscher
Automotive & Transportation
Chemical
Building & Construction
Machinery & Equipment
Maintenance
Metal fabrication
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Nitril
Idealiska tillämpningar
Analytiska tester/mätningar
Bioteknologier
Filtreringsprocesser
Livsmedelstillverkning
Laboratorieanalyser
Laboratorietester
Lätt montering av oljebelagda komponenter
Lättare monteringsarbeten
Lätt underhåll och rengöring
Mekaniska arbeten
Lackering och sprutmålning
Läkemedelstillverkning
Skydd mot blod och andra kroppsvätskor
Viktiga branscher
Automotive & Transportation
Metal fabrication
Pharmaceutical & Life Sciences
Transport Refueling

Tankning

Tillämpningar

Tankning av flygplan och fordon

Omtappning av tankar

Inspektion och reparation

Användarbehov

Kemikalieresistens och grepp

Fingerkänsla, taktilitet

Termiskt skydd