Olja och gas

Industriprocesser

Drilling

Borrning

Tillämpningar

Inkoppling och lossning av borrsträngsdelar

Kedjning av rör

Installation och nedmontering av riggar

Användarbehov

Stötskydd

Oljeskydd

Hantering av tunga verktyg

Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Specialhandskar
Idealiska tillämpningar
Hantering av kemikalier i kyla
Hantering av fett- och oljebelagda material
Underhållsarbeten i kylrum och kallförråd
Oljetransporter vintertid
Viktiga branscher
Building & Construction
Chemical
Metal fabrication
Public Utilities
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Oljeavvisande handskar
Idealiska tillämpningar
Montering vid maskinbearbetning
Upp- och nedlastning av komponenter i metallarbetslinjer
Underhållsarbete
Primär montering av lätta komponenter
Stansning av lätta och små metalldelar
Viktiga branscher
Automotive & Transportation
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Shipping
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Nitril
Idealiska tillämpningar
Blandning och tillsatser
Fastsättning, på- och avskruvning
Livsmedelshantering
Hantering av kompressionspressar och tablettillverkning
Hantering av bearbetade komponenter med beläggning av lätt olja
Hantering av färg-/limpistoler och sprutor
Inspektion och underhåll av precisionsverktyg
Laboratoriearbete, blandning, fyllning, rengöring
Underhåll och rengöring av utrustning
Plockning och montering av våta eller torra delar
Användning av V-blandare för blandning av fasta ämnen och färgämnen
Testning av våta kemikalier och partiklar samt analytisk testning
Viktiga branscher
Automotive & Transportation
Chemical
Food Processing & Services
Janitorial Services
Metal fabrication
Pharmaceutical & Life Sciences
Recycling
Wireline Services

Vajertjänster

Tillämpningar

Hopsättning och isärtagning av verktyg

Körning av verktyg i borrhål

Hantering av sprängämnen

Användarbehov

Skärmotstånd

Stötskydd

Flexibilitet och grepp

Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Skärskydd
Idealiska tillämpningar
Borrning/utvinning
Underhåll av tung utrustning och fordon
Infrastruktur
Produktionstjänster
Verkstadsarbete och fixturinstallationer
Transport och logistik
Viktiga branscher
Machinery & Equipment
Maintenance
Mining
Oil processing and refining
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Skärskydd
Idealiska tillämpningar
Montering av metalldelar och komponenter
Montering av vitvaror
Allmänt underhåll
Metallbearbetning
Viktiga branscher
Automotive & Transportation
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Oljeavvisande handskar
Idealiska tillämpningar
Hämtning och sortering av avfall
Hantering av nötande material och och material med låg skärrisk
Hantering av torra, våta och oljiga stora föremål
Underhåll
Primär montering
Viktiga branscher
Automotive & Transportation
Building & Construction
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Mining
Oil processing and refining
Public Utilities
Casing

Höljen

Tillämpningar

Montering och demontering av stora rör

Inkoppling och lossning av borrsträngsdelar

Avlastning och stapling av rör

Användarbehov

Stötskydd

Nötningshållfasthet

Komfort

Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Skärskydd
Idealiska tillämpningar
Borrning/utvinning
Underhåll av tung utrustning och fordon
Infrastruktur
Produktionstjänster
Verkstadsarbete och fixturinstallationer
Transport och logistik
Viktiga branscher
Machinery & Equipment
Maintenance
Mining
Oil processing and refining
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Skärskydd
Idealiska tillämpningar
Montering av små, vassa komponenter
Hantering av små, vassa metalldelar
Lättare stansning
Underhåll
Viktiga branscher
Aerospace
Automotive & Transportation
Chemical
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Oil processing and refining
Transport
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Universalhandskar
Idealiska tillämpningar
Montering av små och medelstora komponenter
Hantering av råvaror och komponenter
Allmän hantering
Mottagning av råmaterial
På- och avskruvning
Viktiga branscher
Aerospace
Automotive & Transportation
Automotive after market
Chemical
Glass
Logistics & Warehousing
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Mining
Transport
Coiled Tubing

Rör på spolar

Tillämpningar

Förberedelse av plats/uppställning och demontering av linborrverktygssats

Uppställning av tryckgrenrör och slanginjektorhuvud

Allmänt pumparbete

Användarbehov

Nötningshållfasthet

Oljeskydd

Komfort

Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Skärskydd
Idealiska tillämpningar
Borrning/utvinning
Underhåll av tung utrustning och fordon
Infrastruktur
Produktionstjänster
Verkstadsarbete och fixturinstallationer
Transport och logistik
Viktiga branscher
Machinery & Equipment
Maintenance
Mining
Oil processing and refining
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Specialhandskar
Idealiska tillämpningar
Röranslutning
Demontering/montering av motorer/verktyg
Hantering av rör, bits och andra material
Underhåll av tyngre maskiner/utrustning
Långväggsdrift
Omarbetningsverktyg
Löpande kablar
Tvätt- och rengöringsverktyg
Viktiga branscher
Machinery & Equipment
Mining
Oil processing and refining
Pressure pumking

Tryckpumpning

Tillämpningar

Förberedelse av plats/lossning av rörledningar och ventiler

Hantering av järn/riggarbete

Hantering av verktyg

Användarbehov

Kemikalieresistens

Nötningshållfasthet

Flexibilitet och grepp

Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Skärskydd
Idealiska tillämpningar
Montering av metalldelar och komponenter
Lättmetallvalsning
Underhåll
Formsprutning av plast
Primär montering
Viktiga branscher
Aerospace
Automotive & Transportation
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Oil processing and refining
Transport
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Specialhandskar
Idealiska tillämpningar
Röranslutning
Demontering/montering av motorer/verktyg
Hantering av rör, bits och andra material
Underhåll av tyngre maskiner/utrustning
Långväggsdrift
Omarbetningsverktyg
Löpande kablar
Tvätt- och rengöringsverktyg
Viktiga branscher
Machinery & Equipment
Mining
Oil processing and refining
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Skärskydd
Idealiska tillämpningar
Borrning/utvinning
Underhåll av tung utrustning och fordon
Infrastruktur
Produktionstjänster
Verkstadsarbete och fixturinstallationer
Transport och logistik
Viktiga branscher
Machinery & Equipment
Maintenance
Mining
Oil processing and refining
Production service

Produktionstjänster

Tillämpningar

Miljörening och sanering

Hantering av järn

Underhåll och reparationer av ventiler och ledningar

Användarbehov

Torr- våt- eller oljegrepp

Vätskebarriär

Hög synlighet

Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Specialhandskar
Idealiska tillämpningar
Röranslutning
Demontering/montering av motorer/verktyg
Hantering av rör, bits och andra material
Underhåll av tyngre maskiner/utrustning
Långväggsdrift
Omarbetningsverktyg
Löpande kablar
Tvätt- och rengöringsverktyg
Viktiga branscher
Machinery & Equipment
Mining
Oil processing and refining
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Skärskydd
Idealiska tillämpningar
Hantering av planglas, föremål med skarpa kanter
Hantering av plåt, kapning av torra, målade eller galvade detaljer
Underhåll
Viktiga branscher
Automotive & Transportation
Building & Construction
Glass
Maintenance
Public Utilities
Recycling
Shop and lab work

Verkstads- och laboratoriearbete

Tillämpningar

Montering och slutförande vid borrning

Hantering av tandad metall

Blandning eller laddning av kemikalier

Användarbehov

Kemikalieresistens

Fingerkänsla

Flexibilitet och grepp

Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Skärskydd
Idealiska tillämpningar
Borrning/utvinning
Underhåll av tung utrustning och fordon
Infrastruktur
Produktionstjänster
Verkstadsarbete och fixturinstallationer
Transport och logistik
Viktiga branscher
Machinery & Equipment
Maintenance
Mining
Oil processing and refining
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Nitril + Neopren
Idealiska tillämpningar
Blandning av material
Hantering av utrustning och komponenter inom flygindustrin
Hantering av målarverktyg, inklusive spraypistoler och robotar
Hantering av oväntat läckage, spill eller utsläpp
Underhåll och rengöring av utrustning
Montering och demontering av komponenter
Petrokemisk industri
Rutinmässig och experimentell testning
Provtagning och laboratoriebearbetning
Överföring av vätskor och fasta ämnen
Viktiga branscher
Aerospace
Automotive & Transportation
Chemical
Electronics
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Pharmaceutical & Life Sciences
Recycling
Infrastucture construction

Infrastrukturbyggnad

Tillämpningar

Drift av tunga maskiner

Utrustningsunderhåll

Hantering och installation av rör

Användarbehov

Torr- och våtgrepp

Komfort och fingerkänsla

Skärmotstånd

Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Specialhandskar
Idealiska tillämpningar
Lastning och lossning med risk för hetta eller stänk av smält metall
Svetsning
Viktiga branscher
Automotive & Transportation
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Skärskydd
Idealiska tillämpningar
Montering av metalldelar och komponenter
Lättmetallvalsning
Underhåll
Formsprutning av plast
Primär montering
Viktiga branscher
Aerospace
Automotive & Transportation
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Oil processing and refining
Transport
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Skärskydd
Idealiska tillämpningar
Montering av metalldelar och komponenter
Montering av vitvaror
Allmänt underhåll
Metallbearbetning
Viktiga branscher
Automotive & Transportation
Machinery & Equipment
Metal fabrication