Industriprocesser

Press Shop

Plåtpress

Tillämpningar

Hopbindning av strukturella delar och karossdelar

Provning

Mata pressen och ta bort restmaterial från den

Användarbehov

Hög nötningshållfasthet

Medelhögt till högt skärskydd

Olje- och torrgrepp

Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Skärskydd
Idealiska tillämpningar
Hantering av planglas, föremål med skarpa kanter
Hantering av plåt, kapning av torra, målade eller galvade detaljer
Hantering av föremål med skarpa kanter, förmontering, kapning av små, torra eller lätt inoljade detaljer och underhåll
Viktiga branscher
Automotive & Transportation
Glass
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Skärskydd
Idealiska tillämpningar
Montering av metalldelar och komponenter
Montering av vitvaror
Allmänt underhåll
Metallbearbetning
Viktiga branscher
Automotive & Transportation
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Oljeavvisande handskar
Idealiska tillämpningar
Montering av motorer och drivlinor
Karosseriverkstäder
Hantering och montering av vassa komponenter med beläggning av olja/fett
Hantering av bearbetade komponenter med beläggning av lätt olja
Lättmetallvalsning
Maskinbearbetning av metall
Underhåll
Primär montering
Viktiga branscher
Automotive & Transportation
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Bpdy Shop

Karosseriverkstäder

Tillämpningar

Hopbindning av strukturella delar och karossdelar

Sammansättning av stora delar med svetsning

Nitning

Användarbehov

Medelhögt till högt skärskydd

Olje- och torrgrepp

Medelhög till hög fingerkänsla

Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Skärskydd
Idealiska tillämpningar
Hantering av planglas, föremål med skarpa kanter
Hantering av plåt, kapning av torra, målade eller galvade detaljer
Hantering av föremål med skarpa kanter, förmontering, kapning av små, torra eller lätt inoljade detaljer och underhåll
Viktiga branscher
Automotive & Transportation
Glass
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Oljeavvisande handskar
Idealiska tillämpningar
Montering av motorer och drivlinor
Karosseriverkstäder
Hantering och montering av vassa komponenter med beläggning av olja/fett
Hantering av bearbetade komponenter med beläggning av lätt olja
Lättmetallvalsning
Maskinbearbetning av metall
Underhåll
Primär montering
Viktiga branscher
Automotive & Transportation
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Machining

Maskinbearbetning

Tillämpningar

Hopbindning av grova block och cylindrar

Hopsättning och montering av komponenter

Inspektion under varje omständighet

Användarbehov

Medelhögt till högt skärmotstånd

Olje- och torrgrepp

Oljeavvisande och oljegrepp

Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Skärskydd
Idealiska tillämpningar
Montering av metalldelar och komponenter
Lättmetallvalsning
Underhåll
Formsprutning av plast
Primär montering
Viktiga branscher
Aerospace
Automotive & Transportation
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Oil processing and refining
Transport
Molding

Gjutning

Tillämpningar

Hopbindning och finish av strukturella delar

Inspektion under varje omständighet

Användarbehov

Hög nötningshållfasthet

Högt skärmotstånd

Kontaktvärme upp till 100 °C

Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Specialhandskar
Idealiska tillämpningar
Snickeri/byggnadsställningar
Elektrisk kabeldragning och städning, spänningslös
Montering av utrustning
Underhåll av anläggning och maskinpark
Tyngre metallhantering
Underhåll av tung utrustning och fordon
Installation och reparation av rör
Byte av filter och delar
Viktiga branscher
Building & Construction
Mining
Oil processing and refining
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Specialhandskar
Idealiska tillämpningar
Hantering av heta och vassa föremål
Viktiga branscher
Automotive & Transportation
Glass
Metal fabrication
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Skärskydd
Idealiska tillämpningar
Monteringsarbeten vid svetsningsstationer
Hantering av varma metallföremål
Viktiga branscher
Automotive & Transportation
Chemical
Building & Construction
Glass
Metal fabrication
Paint shop

Lackeringsverkstäder

Tillämpningar

Kontroll, märkning och finish av karossytor

Applicera spärrlack på kaross

Målnings- eller rengöringsverktyg eller robotar

Användarbehov

Färgkompatibla handskar

Förmåga att känna repor osv. i ytan

Lågt till medelhögt skärskydd

Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Nitril
Idealiska tillämpningar
Oljebyte, hantera pumpar
Blandning/hantering/överföring/upphällning av kemikalier
Rengöring
Öppna och dränera pumpar och ventiler
Målning, försegling, förpackning
Provtagning/testning
Viktiga branscher
Automotive & Transportation
Chemical
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Pharmaceutical & Life Sciences
Final assembly

Slutlig hopsättning

Tillämpningar

Hopbindning av konstruktionsdelar

Justering av system och skruvning med skruvnycklar

Fixering och avskärning av delar och kablage

Användarbehov

Hög nötningshållfasthet

Lågt till medelhögt skärskydd

Medelhögt torr- och oljegrepp

Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Skärskydd
Idealiska tillämpningar
Färdigmontering
Hantering och montering av små eller ultrafina, vassa komponenter
Montering av formsprutade delar
Maskinbearbetning – särskilda legeringar
Förpackningsområden med risk för skärskador
Stansning – lätt och torrt
Montering och fästning av kablar
Viktiga branscher
Aerospace
Automotive & Transportation
Automotive after market
Logistics & Warehousing
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Transport
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Universalhandskar
Idealiska tillämpningar
Montering av torra komponenter
Hantering av råvaror och komponenter
Finmontering av små muttrar och bultar
Hantering av små/fina komponenter
Montering och demontering av komponenter
Montering av små komponenter
På- och avskruvning
Ultrafinmekaniska applikationer
Viktiga branscher
Aerospace
Automotive & Transportation
Automotive after market
Chemical
Glass
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Transport
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Universalhandskar
Idealiska tillämpningar
Montering av små och medelstora komponenter
Hantering av råvaror och komponenter
Allmän hantering
Mottagning av råmaterial
På- och avskruvning
Viktiga branscher
Aerospace
Automotive & Transportation
Automotive after market
Chemical
Glass
Logistics & Warehousing
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Mining
Transport
Logistics

Logistik

Tillämpningar

Lastning och lossning av grova delar eller lådor

Skära kartong, plocka delar och tillbehör

Framförande av fordon

Användarbehov

Torr- våt- eller oljegrepp

Hög fingerkänsla

Skydd i kall väderlek

Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Skärskydd
Idealiska tillämpningar
Färdigmontering
Hantering och montering av små eller ultrafina, vassa komponenter
Montering av formsprutade delar
Maskinbearbetning – särskilda legeringar
Förpackningsområden med risk för skärskador
Stansning – lätt och torrt
Montering och fästning av kablar
Viktiga branscher
Aerospace
Automotive & Transportation
Automotive after market
Logistics & Warehousing
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Transport
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Universalhandskar
Idealiska tillämpningar
Montering av små och medelstora komponenter
Hantering av råvaror och komponenter
Allmän hantering
Mottagning av råmaterial
På- och avskruvning
Viktiga branscher
Aerospace
Automotive & Transportation
Automotive after market
Chemical
Glass
Logistics & Warehousing
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Mining
Transport
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Specialhandskar
Idealiska tillämpningar
Kylrum
Skogsbruk, trävaror och timmer
Hantering av kylda produkter
Materialhantering
Drift av maskiner och utrustning
Byggnadsarbeten utomhus
Viktiga branscher
Automotive & Transportation
Logistics & Warehousing
Maintenance

Underhåll

Tillämpningar

Montering och demontering

Byte av verktyg och gjutformar

Svetsning

Användarbehov

Mekaniskt, kemiskt, termiskt och elektriskt skydd

Hög fingerkänsla och taktilitet

Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Universalhandskar
Idealiska tillämpningar
Montering av små och medelstora komponenter
Hantering av råvaror och komponenter
Allmän hantering
Mottagning av råmaterial
På- och avskruvning
Viktiga branscher
Aerospace
Automotive & Transportation
Automotive after market
Chemical
Glass
Logistics & Warehousing
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Mining
Transport
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Specialhandskar
Idealiska tillämpningar
Snickeri/byggnadsställningar
Elektrisk kabeldragning och städning, spänningslös
Montering av utrustning
Underhåll av anläggning och maskinpark
Tyngre metallhantering
Underhåll av tung utrustning och fordon
Installation och reparation av rör
Byte av filter och delar
Viktiga branscher
Building & Construction
Mining
Oil processing and refining
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Specialhandskar
Idealiska tillämpningar
Tillämpningar med risk för beröringsspänning AC≥50 V (1)
Elentrepenörer
Tillverkning och reparationer av hybridmotorer
Underhåll, reparationer och drift i alla industriella miljöer (MRO)
Reparationer och underhåll för kollektivtrafik
Underhåll, reparationer och överföring av elkraft
Telekomreparationer nära elledningar
Viktiga branscher
Automotive & Transportation
Electronics
Logistics & Warehousing
Machinery & Equipment
Mining
Public Utilities