Industriprocesser

Warehousing

Lagerhållning

Tillämpningar

Magasinering av råmaterial

Lastning/lossning av lastbilar och fordon

Hantering av inkommande gods

Användarbehov

Fingerkänsla

Nötningshållfasthet

Kemikalieresistens och grepp

Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Skärskydd
Idealiska tillämpningar
Montering av små, vassa komponenter
Hantering av små, vassa metalldelar
Lättare stansning
Underhåll
Viktiga branscher
Aerospace
Automotive & Transportation
Chemical
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Oil processing and refining
Transport
Preparation of materials

Beredning av material

Tillämpningar

Fyllning, blandning och laddning av råmaterial

Överföring av vätskor och fasta ämnen

Öppning/tömning av pumpar, ventiler eller ledningar

Användarbehov

Kemikalieresistens

Nötningshållfasthet

Fingerkänsla och grepp

Skyddstyp
Nitril
Idealiska tillämpningar
Flygindustri
Jordbrukskemikalier
Hantering av kemikalier, särskilt betnings- och lösningsmedel
Räddningstjänster
Hantering av fett- och oljebelagda material
Underhåll
Gruvindustri
Tryckindustri
Raffinering - olja och bensin
Viktiga branscher
Automotive & Transportation
Chemical
Agriculture & Viticulture
Building & Construction
Machinery & Equipment
Maintenance
Metal fabrication
Chemical Production and Processing

Produktion och bearbetning

Tillämpningar

Laddning och tömning av processutrustning

Överföring av vätskor och fasta ämnen från kärl och tankar till processutrustning

Övervakning av drift

Användarbehov

Resistens mot kemikalier och vätskor

Grepp

Antistatisk

Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Nitril
Idealiska tillämpningar
Oljebyte, hantera pumpar
Blandning/hantering/överföring/upphällning av kemikalier
Rengöring
Öppna och dränera pumpar och ventiler
Målning, försegling, förpackning
Provtagning/testning
Viktiga branscher
Automotive & Transportation
Chemical
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Pharmaceutical & Life Sciences
Chemical Product Shipping

Produktsändning

Tillämpningar

Hantering av utgående varor: burkar, kärl, bulkförpackningar och kartonger

Lastning av truckar och fordon

Sändning, transport och leverans av produkter

Användarbehov

Nötningshållfasthet

Fingerkänsla

Kemikalieresistens och grepp

Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Skärskydd
Idealiska tillämpningar
Borrning/utvinning
Underhåll av tung utrustning och fordon
Infrastruktur
Produktionstjänster
Verkstadsarbete och fixturinstallationer
Transport och logistik
Viktiga branscher
Machinery & Equipment
Maintenance
Mining
Oil processing and refining
Chemical Lab and R&D

Laboratorier och FoU

Tillämpningar

Testning

Påfyllning och blandning av råmaterial

Underhåll

Användarbehov

Kemikalieresistens

Fingerkänsla

Flexibilitet och grepp

Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Nitril + Neopren
Idealiska tillämpningar
Blandning av material
Hantering av utrustning och komponenter inom flygindustrin
Hantering av målarverktyg, inklusive spraypistoler och robotar
Hantering av oväntat läckage, spill eller utsläpp
Underhåll och rengöring av utrustning
Montering och demontering av komponenter
Petrokemisk industri
Rutinmässig och experimentell testning
Provtagning och laboratoriebearbetning
Överföring av vätskor och fasta ämnen
Viktiga branscher
Aerospace
Automotive & Transportation
Chemical
Electronics
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Pharmaceutical & Life Sciences
Recycling
Chemical Repair & Maintenance

Reparation och underhåll

Tillämpningar

Öppning av smältugnar, tömning av pumpar, ventiler, rörledningar eller krackningsutrustning

Rengöring av smältugnar, destillatorer, pumpar, ventiler, rörledningar eller krackningsutrustning

Användarbehov

Fingerkänsla och grepp

Resistens mot kemikalier och vätskor

Nötnings- och skärbeständighet

Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Specialhandskar
Idealiska tillämpningar
Byggnadsarbeten utomhus
Lager för ömtåliga varor
Samhällsservice
Kyl- och frysanläggningar
Sophantering
Lastning och lossning
Viktiga branscher
Building & Construction
Logistics & Warehousing
Public Utilities
Recycling
Chemical Sheet metal workshop

Plåtverkstad

Tillämpningar

Arbeten med het metall

Målning

Låssmed

Användarbehov

Hög fingerkänsla och flexibilitet

Flamskydd

Kontaktvärme

Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Specialhandskar
Idealiska tillämpningar
Snickeri/byggnadsställningar
Elektrisk kabeldragning och städning, spänningslös
Montering av utrustning
Underhåll av anläggning och maskinpark
Tyngre metallhantering
Underhåll av tung utrustning och fordon
Installation och reparation av rör
Byte av filter och delar
Viktiga branscher
Building & Construction
Mining
Oil processing and refining
Chemical Emergency Response

Utryckning

Tillämpningar

Oväntade läckor, spill eller andra utsläpp

Användarbehov

Resistens mot kemikalier och vätskor

Rivhållfasthet

Antändlighet