Industriprocesser

Infrastructure construction

Infrastrukturbyggnad

Tillämpningar

Signalering/positionering

Användning av tunga maskiner

Hantering av rör

Användarbehov

Nötningshållfasthet

Fingerkänsla

Komfort

Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Skärskydd
Idealiska tillämpningar
Montering av metalldelar och komponenter
Montering av vitvaror
Allmänt underhåll
Metallbearbetning
Viktiga branscher
Automotive & Transportation
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Universalhandskar
Idealiska tillämpningar
Montering av små och medelstora komponenter
Hantering av råvaror och komponenter
Allmän hantering
Mottagning av råmaterial
På- och avskruvning
Viktiga branscher
Aerospace
Automotive & Transportation
Automotive after market
Chemical
Glass
Logistics & Warehousing
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Mining
Transport
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Universalhandskar
Idealiska tillämpningar
Montering och avsyning
Grävning
Handsignalering
Materialhantering
Reparation och underhåll
Arbetsuppgifter som kräver förbättrad synlighet
Viktiga branscher
Automotive & Transportation
Building & Construction
Logistics & Warehousing
Machinery & Equipment
Mining
Public Utilities
Extraction & exploration

Utvinning och prospektering

Tillämpningar

Borrning och sprängning

Hydraulisk uppställning och testning

Lastning och uppfordring

Användarbehov

Fingerkänsla och grepp

Komfort

Hög synlighet

Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Universalhandskar
Idealiska tillämpningar
Montering och avsyning
Grävning
Handsignalering
Materialhantering
Reparation och underhåll
Arbetsuppgifter som kräver förbättrad synlighet
Viktiga branscher
Automotive & Transportation
Building & Construction
Logistics & Warehousing
Machinery & Equipment
Mining
Public Utilities
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Specialhandskar
Idealiska tillämpningar
Röranslutning
Demontering/montering av motorer/verktyg
Hantering av rör, bits och andra material
Underhåll av tyngre maskiner/utrustning
Långväggsdrift
Omarbetningsverktyg
Löpande kablar
Tvätt- och rengöringsverktyg
Viktiga branscher
Machinery & Equipment
Mining
Oil processing and refining
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Skärskydd
Idealiska tillämpningar
Borrning/utvinning
Underhåll av tung utrustning och fordon
Infrastruktur
Produktionstjänster
Verkstadsarbete och fixturinstallationer
Transport och logistik
Viktiga branscher
Machinery & Equipment
Maintenance
Mining
Oil processing and refining
Crushing

Krossning

Tillämpningar

Krossning och lossning av malm

Primär slipning

Kontroll av primärprodukt

Användarbehov

Förbättrat våt-/oljegrepp

Kemisk resistens mot stänk

Komfort för heta miljöer

Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Oljeavvisande handskar
Idealiska tillämpningar
Montering vid maskinbearbetning
Upp- och nedlastning av komponenter i metallarbetslinjer
Underhållsarbete
Primär montering av lätta komponenter
Stansning av lätta och små metalldelar
Viktiga branscher
Automotive & Transportation
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Shipping
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Oljeavvisande handskar
Idealiska tillämpningar
Montering av motorer och drivlinor
Karosseriverkstäder
Hantering och montering av vassa komponenter med beläggning av olja/fett
Hantering av bearbetade komponenter med beläggning av lätt olja
Lättmetallvalsning
Maskinbearbetning av metall
Underhåll
Primär montering
Viktiga branscher
Automotive & Transportation
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Nitril
Idealiska tillämpningar
Blandning och tillsatser
Fastsättning, på- och avskruvning
Livsmedelshantering
Hantering av kompressionspressar och tablettillverkning
Hantering av bearbetade komponenter med beläggning av lätt olja
Hantering av färg-/limpistoler och sprutor
Inspektion och underhåll av precisionsverktyg
Laboratoriearbete, blandning, fyllning, rengöring
Underhåll och rengöring av utrustning
Plockning och montering av våta eller torra delar
Användning av V-blandare för blandning av fasta ämnen och färgämnen
Testning av våta kemikalier och partiklar samt analytisk testning
Viktiga branscher
Automotive & Transportation
Chemical
Food Processing & Services
Janitorial Services
Metal fabrication
Pharmaceutical & Life Sciences
Recycling
Washing & preparation

Tvätt och förberedelse

Tillämpningar

Koncentrering, blandning och pelletering

Användning av bindemedel

Rengöring av utrustning

Användarbehov

Hållbarhet

Skärmotstånd

Förbättrat kemikalieskydd

Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Nitril
Idealiska tillämpningar
Hantering av kemikalier
Hantering av fett- och oljebelagda material
Lätta monteringsarbeten i kemiska miljöer
Underhåll
Raffinering - olja och bensin
Viktiga branscher
Automotive & Transportation
Chemical
Building & Construction
Machinery & Equipment
Maintenance
Metal fabrication
Transport & logistics

Transport och logistik

Tillämpningar

Reparation av hydraulutrustning

Produktinspektion

Frakt och lastning av produkt

Användarbehov

Olje- och våtgrepp

Kemisk resistens mot stänk

Skärmotstånd

Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Oljeavvisande handskar
Idealiska tillämpningar
Montering av motorer och drivlinor
Karosseriverkstäder
Hantering och montering av vassa komponenter med beläggning av olja/fett
Hantering av bearbetade komponenter med beläggning av lätt olja
Lättmetallvalsning
Maskinbearbetning av metall
Underhåll
Primär montering
Viktiga branscher
Automotive & Transportation
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Nitril
Idealiska tillämpningar
Hantering av kemikalier
Hantering av fett- och oljebelagda material
Lätta monteringsarbeten i kemiska miljöer
Underhåll
Raffinering - olja och bensin
Viktiga branscher
Automotive & Transportation
Chemical
Building & Construction
Machinery & Equipment
Maintenance
Metal fabrication
Service/maintenance

Service/underhåll

Tillämpningar

Fordonsunderhåll

Underhåll av transportör och långvägg

Tankning av olja, vätska och diesel

Användarbehov

Skärmotstånd

Hållbarhet

Fingerkänsla, taktilitet

Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Universalhandskar
Idealiska tillämpningar
Montering av små och medelstora komponenter
Hantering av råvaror och komponenter
Allmän hantering
Mottagning av råmaterial
På- och avskruvning
Viktiga branscher
Aerospace
Automotive & Transportation
Automotive after market
Chemical
Glass
Logistics & Warehousing
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Mining
Transport
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Nitril
Idealiska tillämpningar
Blandning och tillsatser
Fastsättning, på- och avskruvning
Livsmedelshantering
Hantering av kompressionspressar och tablettillverkning
Hantering av bearbetade komponenter med beläggning av lätt olja
Hantering av färg-/limpistoler och sprutor
Inspektion och underhåll av precisionsverktyg
Laboratoriearbete, blandning, fyllning, rengöring
Underhåll och rengöring av utrustning
Plockning och montering av våta eller torra delar
Användning av V-blandare för blandning av fasta ämnen och färgämnen
Testning av våta kemikalier och partiklar samt analytisk testning
Viktiga branscher
Automotive & Transportation
Chemical
Food Processing & Services
Janitorial Services
Metal fabrication
Pharmaceutical & Life Sciences
Recycling
Rescue & emergency response

Räddning och utryckning

Tillämpningar

Brandsläckning

Räddning/uttagning från slutna utrymmen

Grundläggande första hjälpen

Användarbehov

Kemikalier

Skydd mot flammor och gnistor