Industriprocesser

Warehousing

Lagerhållning

Tillämpningar

Lastning och lossning av lastbilar och fordon

Uppackning av bulkvaror

Lagerregistrering

Användarbehov

Fingerkänsla och grepp

Nötnings- och skärbeständighet

Kemikalier

Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Skärskydd
Idealiska tillämpningar
Montering av metalldelar och komponenter
Montering av vitvaror
Allmänt underhåll
Glastillverkning
Hantering av föremål med skarpa kanter, förmontering, kapning av små, torra eller lätt inoljade detaljer och underhåll
Tillverkning av medicinsk utrustning
Formsprutning av plast
Förmontering
Viktiga branscher
Automotive & Transportation
Glass
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Pharmaceutical & Life Sciences
Transport
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Nitril
Idealiska tillämpningar
Hantering av kemikalier
Hantering av vätskebelagda metalldelar
Hantering av oljeavfall
Underhåll av industriverktyg
Petrokemisk industri
Gummi och gummitillsatser
Avfall och avfallshantering
Viktiga branscher
Automotive & Transportation
Chemical
Agriculture & Viticulture
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Oil processing and refining
Recycling
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Nitril
Idealiska tillämpningar
Montering och avsyning
Kriminalteknisk analys
Räddningstjänster
Prospektering, borrning och sprängning
Laboratorieanalyser
Laboratorietester
Underhåll av utrustning och instrument
Underhåll och rengöring av utrustning
Lackering och sprutmålning
Patientundersökningar
Skydd mot blod och andra kroppsvätskor
Tankning
Arbeten på lager
Viktiga branscher
Chemical
Mining
Raw material preparation

Beredning av råmaterial

Tillämpningar

Provinsamling

Transport av råmaterial

Vägning och dispensering av fasta ämnen och vätskor

Fyllning och tömning av fasta ämnen och vätskor

Användarbehov

Fingerkänsla och grepp

Kemikalier

Defektfria – inga småhål

Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Nitril
Idealiska tillämpningar
Hantering av kemikalier
Elektronik
Glastillverkning
Hantering av cytostatika
Hantering av svårhanterade komponenter
Laboratorieanalyser
Lätt montering av oljebelagda komponenter
Lättare monteringsarbeten
Lackering och sprutmålning
Läkemedel
Tryckindustri
Viktiga branscher
Automotive & Transportation
Chemical
Agriculture & Viticulture
Building & Construction
Electronics
Food Processing & Services
Glass
Maintenance
Metal fabrication
Pharmaceutical & Life Sciences
Manufacturing - pharmaceutical (non-sterile)

Tillverkning – läkemedel (icke-steril)

Tillämpningar

Lastning och lossning av processutrustning

Överföring av vätskor och fasta ämnen

Lastning av våtkakor och lossning av torra produkter

Förpackning och märkning

Användarbehov

Kemikalier

Fingerkänsla och grepp

Nötnings- och punkteringsmotstånd

Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Nitril + Neopren
Idealiska tillämpningar
Blandning av material
Hantering av utrustning och komponenter inom flygindustrin
Hantering av målarverktyg, inklusive spraypistoler och robotar
Hantering av oväntat läckage, spill eller utsläpp
Underhåll och rengöring av utrustning
Montering och demontering av komponenter
Petrokemisk industri
Rutinmässig och experimentell testning
Provtagning och laboratoriebearbetning
Överföring av vätskor och fasta ämnen
Viktiga branscher
Aerospace
Automotive & Transportation
Chemical
Electronics
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Pharmaceutical & Life Sciences
Recycling
Manufacturing - pharmaceutical (sterile)

Tillverkning – läkemedel (steril)

Tillämpningar

Lastning och lossning av processutrustning

Överföring av vätskor och fasta ämnen

Lastning av våtkakor och lossning av torra produkter

Förpackning och märkning

Användarbehov

Kemikalier

Fingerkänsla och grepp

Nötnings- och punkteringsmotstånd

Skydda processprodukten från kontaminering

Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Neopren
Idealiska tillämpningar
Analytiska tester/mätningar
Blandning av vätskor
Drift av blisterförpackningsutrustning
Vätsketillbud/rengöring av spill
Underhåll av utrustning och instrument
Framställning av organiska och andra material
Pelletering och pressning av läkemedel
Förberedelser och drift av tablettpressar
Hantering av vacciner/injicerbara läkemedel/sterila föremål
Vägning och dispensering
V-mixer för blandning av fasta ämnen och färgämnen
Viktiga branscher
Pharmaceutical & Life Sciences
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Neopren
Idealiska tillämpningar
Aseptisk läkemedelstillverkning
Bioteknologier
Hantering av cytostatika
Tillverkning av medicinsk utrustning
Viktiga branscher
Pharmaceutical & Life Sciences
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Nitril
Idealiska tillämpningar
Analytiska mätningar
Blandning av vätskor
Filtreringsprocesser
Pelletering och tablettillverkning
Injicerbara vacciner
Viktiga branscher
Pharmaceutical & Life Sciences
Manufacturing - biotechnology (non-sterile)

Tillverkning – bioteknik (icke-steril)

Tillämpningar

Överföring av vätskor

Laddning av centrifuger och kromatografikolonner

Sterilisering av injektionsflaskor och ampuller

Aseptisk fyllning och märkning

Användarbehov

Våtgrepp

Sterila och/eller rena handskar

Fingerkänsla

Dubbla handskar

Skydda processprodukten från kontaminering

Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Neopren
Idealiska tillämpningar
Bioteknologier
Fastsättning, på- och avskruvning
Filtreringsprocesser
Hantering av färg-/limpistoler och sprutor
Inspektion och underhåll av precisionsverktyg
Laboratorieanalyser
Laboratorietester
Lättare monteringsarbeten (våta och torra)
Lätt underhåll och rengöring
Läkemedelstillverkning
Plockning och montering av små och medelstora komponenter
Beredning av läkemedelsprodukter
Viktiga branscher
Automotive & Transportation
Chemical
Pharmaceutical & Life Sciences
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Nitril
Idealiska tillämpningar
Analytiska tester/mätningar
Bioteknologier
Hantering av mjölkprodukter
Livsmedelstillverkning
Hantering av svårhanterade komponenter
Laboratorieanalyser
Laboratorietester
Lättare monteringsarbeten
Lätt underhåll och rengöring
Lackering och sprutmålning
Patientundersökningar
Läkemedelstillverkning
Beredning av läkemedelsprodukter
Skydd mot blod och andra kroppsvätskor
Viktiga branscher
Automotive & Transportation
Pharmaceutical & Life Sciences
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Nitril
Idealiska tillämpningar
Analytiska tester/mätningar
Montering och avsyning
Räddningstjänster
Laboratorieanalyser
Laboratorietester
Underhåll av utrustning och instrument
Lackering och sprutmålning
Patientundersökningar
Läkemedelstillverkning
Beredning av läkemedelsprodukter
Tryckindustri
Skydd mot blod och andra kroppsvätskor
Viktiga branscher
Chemical
Pharmaceutical & Life Sciences
Manufacturing - biotechnology (sterile)

Tillverkning – bioteknik (steril)

Tillämpningar

Överföring av vätskor

Laddning av centrifuger och kromatografikolonner

Sterilisering av injektionsflaskor och ampuller

Aseptisk fyllning och märkning

Användarbehov

Våtgrepp

Sterila och/eller rena handskar

Fingerkänsla

Dubbla handskar

Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Neopren
Idealiska tillämpningar
Aseptisk läkemedelstillverkning
Bioteknologier
Hantering av cytostatika
Tillverkning av medicinsk utrustning
Viktiga branscher
Pharmaceutical & Life Sciences
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Neopren
Idealiska tillämpningar
Aseptisk läkemedelstillverkning
Bioteknologier
Hantering av cytostatika
Tillverkning av medicinsk utrustning
Viktiga branscher
Pharmaceutical & Life Sciences
Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Polyisopren
Idealiska tillämpningar
Analytiska mätningar
Blandning av vätskor
Filtreringsprocesser
Hantering av påsar med ”aktiva” och ”inaktiva” material
Pelletering och tablettillverkning
Förberedelser och drift av tablettpressar
Injicerbara vacciner
Testning av våta kemikalier och partiklar samt analytisk testning
V-mixer för blandning av fasta ämnen och färgämnen
Viktiga branscher
Pharmaceutical & Life Sciences
Manufacturing - Isolator Box and RABs

Tillverkning – isolatorbox och RAB

Tillämpningar

Vägning och dispensering av fasta ämnen och vätskor

Fyllning och tömning av fasta ämnen och vätskor

Fyllning av slutprodukt

Överföring av vätskor och fasta ämnen

Användarbehov

Kemikalier

Fingerkänsla och grepp

Nötnings- och punkteringsmotstånd

Skyddstyp
Ethylene propylene diene rubber (EPDM)
Idealiska tillämpningar
Electronics
Pharmaceuticals
Viktiga branscher
Electronics
Pharmaceutical & Life Sciences
Produkttyp
Glove
Skyddstyp
Ethylene propylene diene rubber (EPDM)
Idealiska tillämpningar
Electronics
Pharmaceuticals
Viktiga branscher
Electronics
Pharmaceutical & Life Sciences
Produkttyp
Glove
Skyddstyp
Ethylene propylene diene rubber (EPDM+)
Idealiska tillämpningar
Electronics
Pharmaceuticals
Viktiga branscher
Electronics
Pharmaceutical & Life Sciences
Laboratory - R&D and quality control labs

Laboratorier – FoU och kvalitetskontroll

Tillämpningar

Provtagning och provbearbetning

Blandning och tillsatser av fasta ämnen och/eller vätskor

Utföra kirurgiska ingrepp på djur

Administrering av läkemedel

Användarbehov

Fingerkänsla

Torr- och våtgrepp

Kemikalier

Utökat underarmskydd

Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Nitril
Idealiska tillämpningar
Hantering av kemikalier
Glastillverkning
Hantering av cytostatika
Hantering av svårhanterade komponenter
Laboratorieanalyser
Lätt montering av oljebelagda komponenter
Lättare monteringsarbeten
Lackering och sprutmålning
Läkemedel
Tryckindustri
Viktiga branscher
Chemical
Electronics
Food Processing & Services
Pharmaceutical & Life Sciences
Laboratory - Maintenance and clean-up

Laboratorier – underhåll och rengöring

Tillämpningar

Underhåll av labbmöbler och labbutrustning

Avlägsnande av krossat glas

Utfodring och rengöring vid djurvård

Rengöring vid spill eller läckage

Användarbehov

Torr- och våtgrepp

Kemikalier

Skärmotstånd

Värmeskydd

Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Nitril
Idealiska tillämpningar
Hantering av kemikalier
Hantering av vätskebelagda metalldelar
Hantering av oljeavfall
Underhåll av industriverktyg
Petrokemisk industri
Gummi och gummitillsatser
Avfall och avfallshantering
Viktiga branscher
Automotive & Transportation
Chemical
Agriculture & Viticulture
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Oil processing and refining
Recycling
Emergency response

Utryckning

Tillämpningar

Oväntade läckor och spill

Oavsiktligt utsläpp av giftiga gaser

Incidenter med biologiskt riskmaterial

Användarbehov

Kemikalier

Flam- och brandmotstånd

Vätskemotstånd

Skydd mot luftburna föroreningar

Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Laminerad film
Idealiska tillämpningar
Flygindustri
Fordonsindustri
Flygindustrin
Räddningstjänster
Miljösaneringsarbeten
Kemisk industri
Laboratorieanalyser
Läkemedel
Viktiga branscher
Automotive & Transportation
Chemical
Metal fabrication
Pharmaceutical & Life Sciences