Biovetenskap

Handskydd för biovetenskapsbranschen, inklusive laboratorier och läkemedelsutvecklingsföretag samt tillverkare av bioteknik, läkemedel och medicintekniska produkter.

Eftermarknad fordon

<p><span lang="EN-GB">Skyddslösningar för arbeten med reparation och underhåll av fordon, inklusive elfordon.</span></p>

Flygindustri

<p><span lang="EN-GB"><span><span>Skyddslösningar utformade för att täcka arbetstagarnas behov i alla situationer inom flygindustrin.</span></span></span></p>

Fordonsindustri

<p><span lang="EN-GB"><span><span>Skyddslösningar för personer som arbetar med tillverkning av fordon samt komponenter och system till originalutrustning.</span></span></span></p>

Gruvindustri

<p><span lang="EN-GB"><span><span>Skyddslösningar utformade för att förbättra säkerheten och öka produktiviteten inom gruvindustrins krävande miljöer.</span></span></span></p>

Kemiindustri

<p><span lang="EN-GB"><span><span>Skyddslösningar, inklusive ett omfattande sortiment av hand- och kroppsskydd avsedda för arbetstagare inom kemisk industri.</span></span></span></p>

Livsmedelsbearbetning och -tjänster

<p><span lang="EN-GB"><span><span>Omfattande skyddslösningar för tillämpningar inom livsmedelsindustrin.</span></span></span></p>

Maskiner och utrustning

<p><span lang="EN-GB"><span><span>Skyddslösningar utformade för att förbättra säkerheten och öka produktiviteten inom maskin- och utrustningsindustrin.</span></span></span></p>

Metallbearbetning

<p><span lang="EN-GB"><span><span>Skyddslösningar för personer som arbetar med bearbetning av metaller och mineraler för att tillverka färdiga komponenter.</span></span></span></p>

Olja och gas

Skyddslösningar, inklusive handskar och kläder, utformade för att skydda olje- och gasarbetare i de mest robusta uppströmsmiljöerna.

Transport

<p><span><span><span><span>Omfattande skyddslösningar för tillämpningar inom transportindustrin.</span></span></span></span></p>