HyFlex® 11-542

Extrem nivå av komfort och skydd i applikationer med hög skärrisk för ökad efterlevnad och en ostörd arbetsdag
Viktiga egenskaper och fördelar
  • INTERCEPT™ Cut Resistant Technology ger en hög grad av skydd mot skär- och rivsår
  • Mycket lätt design för komfort och fingerkänsla vilket stödjer efterlevnaden för användning
  • Exklusiv smutsmaskerande design och hög nötningshållfasthet ger längre livslängd för produkten
  • Lämplig för användning för en rad olika applikationer och risker – eliminerar behovet av att byta handskar vid övergång mellan uppgifter
  • Intermittent hantering av heta föremål upp till 100 °C

Produktkategori

Mechanical Protection

Mekaniskt skydd

Cut Protection

Skärskydd

Medium Duty

Medium