Comahot

Heat Resistant Gloves
Viktiga egenskaper och fördelar
  • Utmärkt termisk isolering. Medger kontakt upp till 350 °C.
  • Armskydd, ca 11 cm.
  • Handsken uppvisar utmärkta egenskaper när det gäller överföring av värme från en eldslåga.

Produktkategori

Mechanical Protection

Mekaniskt skydd

Special Purpose

Specialhandskar

Heavy Duty

Tung