Varför användare låter bli handskydd och vad som kan göras för att bryta dåliga vanor

Varje gång en arbetstagares händer är exponerade är han eller hon utsatt för risk.

En vanlig missuppfattning om bristande efterlevnad är att det inte är att arbetstagarna aldrig använder sina handskar. Ett mer avgörande problem är att arbetstagarna tar av sig handskarna vid kritiska tidpunkter under arbetsdagen. Det beteendet kan vara kopplat till vanor. 

Det är inte ovanligt att se arbetstagare ta av sig handskarna för att skriva under fakturor, leta efter dokument eller kontrollera sin telefon, och alla dessa beteenden kan bli till vanor. 

Det här är viktigt eftersom användare gör dessa typer av val varje dag. De bestämmer sig av någon anledning för att antingen använda handskar eller ta av sig dem. Deras bekvämlighetszon vad gäller PPE formas med tiden. 

För att öka efterlevnaden och bryta ”vaneslingan” måste arbetsgivarna hjälpa arbetstagarna att definiera om sin BEKVÄMLIGHETSZON™. Detta kräver tekniska framsteg vad gäller handskar tillsammans med förbättrad utbildning om säkerhetspraxis samt ett betydligt mer genomtänkt och proaktivt tillvägagångssätt för att ändra beteendet och bryta kontraproduktiva vanor. 

 

 

Ladda ner guide 
Läs mer om att definiera om sin BEKVÄMLIGHETSZON

 

Lämpliga produkter

Produkttyp
Handske
Skyddstyp
Skärskydd
Idealiska tillämpningar
Karosseriverkstäder
Hantering av mindre komponenter
Färdigmontering
Maskinbearbetning av metall
Underhåll
Materialhantering
Primär montering
Prägling, stansning
Viktiga branscher
Aerospace
Automotive & Transportation
Automotive after market
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Mining
Oil processing and refining
Transport