Uppnå maximalt skärskydd

Ansells marknadschef Paul Tierney om att välja rätt handskar

År efter år finns handskador bland de främsta orsakerna till besök på akutmottagningen och missade arbetsdagar. De två vanligaste formerna av handskador är skärskador och rivskador, vilket gör skärskydd till en viktig fråga inom dagens säkerhetsstyrning.

Gloves in action

Varje arbetsplats har sin unika uppsättning faror och miljöer, och därför kan det vara svårt att avgöra det lämpligaste valet för varje medarbetare. Paul Tierney, som är vår marknadschef med ansvar för skärskydd, träffade oss för att tala om den svåra uppgiften att välja rätt handskar som samtidigt låter användaren utföra sina tilldelade uppgifter.

F1: Vad innebär det att skydda arbetstagarna från skärskador?

Skyddshandskar, särskilt de som är utformade för att motstå skärskador, är ett vanligt angreppssätt. Som designer och tillverkare av skärfasta handskar överväger vi element som skärbeständiga garner, rivhållfasthet hos stickade tyger och nötningsmotstånd. Vi tittar också på andra egenskaper som grepp och fingerkänsla som är viktiga aspekter av skärskydd.

Förutom handskar innefattar skärskydd andra faktorer som inte är relaterade till skyddskläder, till exempel maskinskydd, arbetsplatsåtgärder, arbetsförhållanden och utbildning av arbetstagare. Hur viktiga handskar än är för oss, betraktas de ofta som den sista försvarslinjen. Säkerhetsansvariga bör göra allt de kan för att säkerställa att arbetstagarnas händer inte är utsatta för risker till att börja med.

F2: Vad ska man tänka på när man väljer vilken nivå av skärskydd som krävs? Är det inte enklast att bara välja högsta möjliga nivå?

Det räcker inte att hantera ett symtom. För exempelvis en skärskada är det inte bara att öka nivån av skärmotstånd i handsken – grundorsaken måste identifieras.

... det är inte bara att öka nivån av skärmotstånd i handsken ...

Orsakades skärskadan av ett vasst föremål, att användaren tappade greppet, en illasittande handske eller trötthet hos användaren? Det finns många andra faktorer som kan ha föranlett att skadan inträffade. Det är viktigt att utvärdera riskerna till fullo och att välja rätt handske. Skador inträffar ofta på grund av dåligt handskval eller brist på förståelse för bärarens behov.

F3: År 2016 genomfördes en stor uppdatering av säkerhetsstandarden EN 388, kan du förklara vad som är nytt och vad det innebär för personer som väljer skyddshandskar?

Tekniken har utvecklats sedan den första standarden 1994 och den föregående standarden från 2003. Nyutvecklade garn (glasfiber, rostfritt stål m.m.) har gjort att standardmetoderna för skärtester har blivit inkonsekventa och otillförlitliga samt uppvisar stora variationer från ett laboratorium till ett annat, och till och med inom samma laboratorium. Därför fanns ett brådskande behov av nya provningsmetoder.

För provningen av nötningsmotståndet upphörde försäljningen av det slippapper som specificerades i den gamla standarden, vilket resulterade i att många olika papper användes som i sin tur gav inkonsekventa resultat. I den senaste versionen av standarden har ett nytt slippapper definierats, vilket gör det möjligt att utföra laboratorieprovningen på ett tillförlitligt och konsekvent sätt.

På senare tid har det kommit allt fler handskar med stötskyddande kuddar som skyddande egenskap. Eftersom det inte fanns något sätt att testa effektiviteten hos dessa stötskydd på ett konsekvent sätt började handsktillverkare göra påståenden utan någon verifierbar provning. För att skapa mer klarhet kring detta har ett stötskyddstest utvecklats. Handskarna måste klara detta test innan handsktillverkaren kan göra detta påstående.

Slutligen, och kanske det som har störst inverkan på branschen, har en ny skärtestmetod introducerats. Testmetoden är specifikt avsedd för skärfasta material som gör att bladen vid coupe-testning gradvis förlorar sin skärpa. Handsktillverkarna har nu två tester för skärbeständighet. De säkerhetsansvariga måste förstå hur dessa tester fungerar och vad de innebär för de personer som använder handskarna.

F4: Det sägs ibland att läder är det bästa materialet för kroppsskydd. Enligt din erfarenhet, vilka material av dem som finns på marknaden nu uppfyller kraven på stor skärbeständighet?

leather glove

Läder är långt ifrån idealiskt som skärbeständigt material.

Läder är långt ifrån idealiskt som skärbeständigt material. Eftersom det är en naturlig produkt finns det ojämnheter i kvaliteten hos materialet. Det är en utmaning för tillverkare att använda läder som skärskydd på ett tryggt sätt. När allt kommer omkring är läder helt enkelt hud – så att skydda mänsklig hud med produkter av djurhud är inte längre meningsfullt.

Idag finns det många olika garner som kan erbjuda en hög grad av skydd. Några av de mest effektiva är blandningar eller konstruerade garn. Exempelvis är para-aramider 5 gånger starkare än stål, och det finns även högpresterande polyeten som är 3 gånger starkare än para-aramider. De är också mycket bekväma och ger en enastående fingerkänsla. Vi har mycket större möjlighet att designa, testa och tillverka handskar med dessa garner samt leverera en hög grad av skärskydd som även är tillförlitlig över tid.

F5: Vad är mer viktigt att tänka på när man ska utvärdera skärskydd och välja handskar?

Greppet – betydelsen är uppenbar när man tänker på att vassa kanter utgör ett mycket större hot när de är i rörelse. Ett säkert grepp, i kombination med rätt skärbeständighet, kan avsevärt minska risken för skärskador. Genom att förebygga att föremål glider ur händerna och öka greppstyrkan får användaren bättre kontroll.

F6: Användare säger ofta att de vill ha handskar som ger skydd, fingerkänsla och komfort – finns det sådana produkter, eller är alla handskar utformade med bara en eller två av dessa egenskaper?

Tidigare har detta varit svårt – det var ofta nödvändigt att ge avkall på fingerkänslan för att maximera skyddet. Med dagens avancerade garner och nya sätt att testa säkerhetsprestanda kan vi dock komma närmare målet att konstruera handskar som arbetare tycker om att använda.

HyFlex®-produkterna med INTERCEPT™ Technology är ett bra exempel. Med INTERCEPT™ blandas konstruerade, syntetiska och naturliga fibrer för att uppnå högre nivåer av skärbeständighet. Fibrerna är en mix av konstruerade garner som para-aramid och högpresterande polyeten. När vi blandar dessa garn med komfortabla garner som lycra och bomull kan vi göra utmärkta produkter.

F7: Hur fungerar INTERCEPT Technology-plattformen exakt, och vilka är de viktigaste fördelarna – för företag, säkerhetsansvariga och i slutändan arbetstagarnas säkerhet?

S: INTERCEPT™ Technology har sitt ursprung i globala branschkrav på mer omfattande skärskyddslösningar, särskilt för vanliga tillämpningar med kända skärrisker. Med hjälp av vår nära kännedom om dessa branscher såg vi på Ansell att vi hade full kontroll från början till slut när det gällde att producera sortimentet – från anskaffning av råmaterial till stickmönster och fram till beläggning av handskarna i våra egna produktionsanläggningar.

Denna process har gjort det möjligt för oss att uppnå konsekventa skärskyddsegenskaper, vilket är en fördel med INTERCEPT™ Technology. Detta ger de säkerhetsansvariga sinnesro eftersom de vet att arbetstagarna har ett konsekvent skydd.

F8: Flexibelt grepp är en av de främsta fördelarna med den senaste HyFlex®-serien. Finns det andra anledningar till att användarna ska välja dessa handskar?

S: Vår senaste HyFlex®-serie löser många av problemen vi har talat om. Handskarna har förstärkt tumkil för att ge extra hållbarhet och komfort vid lång användning, de är oljeavvisande och tillhör även de lättaste skärbeständiga handskarna.

F9: Är det något du vill lägga till?

S: Produkter med ”skärmotstånd” och ”skärskydd” kan inte fullständigt förebygga eller eliminera risken för skärskador och punktering. De är heller inte avsedda eller testade för att skydda mot eldrivna blad eller andra vassa eller roterande verktyg. Användarna uppmuntras att alltid vara försiktiga när de handskas med vassa material.

Ett stort tack till Paul för att han tog sig tid att dela med sig av sina insikter till oss!