Fokus på säkerhet

Ökande krav på efterlevnad, konsolidering och förenkling tvingar företag att hitta nya sätt att minska PPE-kostnaderna utan att ge avkall på arbetstagarnas säkerhet. 

Ansell Guardian® är vår egen tjänst som hjälper företag att välja de rätta lösningarna för personlig skyddsutrustning för att förbättra sin säkerhet, produktivitet och kostnadseffektivitet. 

Sedan juli 2014 har vi hjälpt företag att:

  • Minska skadorna med i genomsnitt 65 %
  • Minska antalet produktmodeller med i genomsnitt 25 %
  • Spara sammanlagt 148 miljoner USD, varav i genomsnitt 65 000 USD per bedömning.

(*Uppgifterna är baserade på Ansell Guardians globala bedömningar sedan 2014)

Oavsett företag, bransch eller tillämpning kan vi skräddarsy och anpassa lösningar baserade på datadrivna analyser. Genom att fokusera på de mest relevanta områdena kan Ansell Guardian® ge de rekommendationer om bästa praxis som har störst effekt för våra kunders verksamheter. 

 

 

Läs mer om Ansell Guardian®