Förordning (EU) 2016/425 – ny PPE-förordning

I april 2016, när Europaparlamentet antog den förordning om personlig skyddsutrustning som föreslagits av EU-kommissionen, innebar detta ett nytt kapitel för Ansell och ett steg mot en mognare PPE-bransch inom EU. PPE-förordningen (EU) 2016/425 är en omfattande lagstiftning som specificerar strängare standarder och fler ekonomiska aktörer som måste uppfylla förordningen. Förordningen innehåller också bestämmelser för formalisering av testkraven för anmälda organ och för övervakning av överensstämmelsen.

PPE-förordningen (EU) 2016/425 är ett rigoröst kontrollsystem som kommer att rusta industrin att tryggare kunna garantera arbetstagarnas säkerhet i ett alltmer globalt nätverk av PPE-tillverkare, distributörer, importörer och testlaboratorier.

Ansell har tagit fram en rad resurser, däribland videofilmer, guider och affischer. Besök oss för att läsa om hur övergången kommer att ske och vilka steg du behöver ta för att uppfylla de nya föreskrifterna. 
 

EN-RESURSCENTER  LANDNINGSSIDA FÖRORDNING (EU) 2016/425