Enkla steg till ett säkrare val av kemikaliehandskar

Eftersom det finns över 60 miljoner registrerade kemikalier idag finns det inget ”perfekt” barriärmaterial för alla tänkbara kombinationer av förhållanden. 

Det är många överväganden som behöver göras för att fastställa den lämpligaste skyddshandsken i industriella tillämpningar med exponering för kemikalier.

Mer än 110 000 fall av yrkesmässiga hudproblem rapporteras i EU varje år. (Eurostat, 2017)

stats


Exponering för ett enda ämne är inte den enda avgörande faktorn vid valet av det effektivaste skyddet mot kemikalieskador. Problemet kompliceras om arbetstagare exponeras för många olika ämnen eller kemikalieblandningar inom en och samma miljö.

Det finns inget ”perfekt” barriärmaterial för alla tänkbara kombinationer av förhållanden, vilket gör det viktigt att utnyttja alla tillgängliga resurser för att garantera det bästa valet för maximalt skydd.

Ladda ner infografik