EN 388 – mekaniskt skydd

Den nya EN 388-standarden innehåller den mest omfattande revideringen av denna standard som har varit det fundamentala rättesnöret för mekaniskt handskydd i över 20 år. Standarden har genomgått viktiga uppdateringar av de befintliga testerna av skärmotstånd och nötning, och en ny kod för stötskyddsegenskaper har införts.

Den nya EN 388-standarden beskriver 5 eller 6 separata mekaniska funktionstester, inklusive två extra nivåer för skärbeständighet, samt den första testmetoden någonsin för stötskydd av handens ovansida med relevans för mekaniska skyddshandskar. Bokstaven ”P” i den sjätte positionen används för handskar med godkänt stötskydd.  

Ansell har tagit ledningen för att hjälpa säkerhetsansvariga att vara förberedda på regulatoriska ändringar i fråga om handskydd. Hämta mer information och få tillgång till våra resurser genom att besöka vårt resurscenter för EN-standarder.
 

EN-RESURSCENTER  ELANDNINGSSIDA EN 388