Efterlevnad av den nya PPE-förordningen

I februari 2016 ändrade och godkände Europeiska rådet och Europaparlamentet en ny PPE-förordning som föreslagits av Europeiska kommissionen. Denna nya PPE-förordning ersätter det ursprungliga PPE-direktivet 89/686/EEG som infördes 1992. 

Att ha en bra förståelse för den nya förordningen hjälper dig att säkerställa att du följer den.  Ansells uppdaterade guide innehåller de nya revideringarna av de uppdaterade EN-standarderna och förklarar vad koderna och symbolerna betyder. 

För att hjälpa dig att välja rätt skydd för uppgiften innehåller guiden även definitioner, krav, märkning och information om:

  • Allmänna krav
  • Mekaniskt skydd 
  • Skydd mot kemikalier och mikroorganismer 
  • Termiskt skydd 
  • Skydd mot radioaktiv förorening och joniserande strålning 
  • Elektrostatiskt skydd
  • Skydd med elektrisk isolering
  • Svetsskydd 
  • Andra förordningar 

 

Ladda ner EN-guiden  EN-resurscenter Landningssida för förordningar