ActivArmr® 80-813 (ex Powerflex)

Flamskyddslösning, ny på marknaden
Viktiga egenskaper och fördelar
  • Den första handsken som kombinerar enastående flamskydd, högt skärskydd och ergonomisk design.
  • Materialen som handsken är tillverkad av är flamtåliga till sin natur, även efter tvätt.
  • Ljusbågar/riskkategori 2*: bidrar till att skydda handskanvändaren mot faror på grund av ljusbågar.
  • Exklusiv garnsammansättning som ger ett exceptionellt gott skärskydd för säker hantering av vassa föremål och material.
  • Mjuk skumbeläggning garanterar stor flexibilitet och ett säkert grepp i olika miljöer.
  • Ergonomisk design för överlägsen komfort och minskad handtrötthet.
Anmärkningar

Antistatisk enligt EN1149

Arc Flash – Test Method/Standard: ASTM F2675-13 -  Result: Hazard/Risk Category (HRC) 2 - Arc Rating (ATPV) 9.4 cal/cm².

Produktkategori

Mechanical Protection

Mekaniskt skydd

Special Purpose

Specialhandskar

Heavy Duty

Tung