Rezultatele căutării

Machining

Uzinare

Aplicaţii

Strângerea blocurilor brute și cilindrilor

Asamblarea și montarea componentelor

Inspecția în fiecare circumstanță

Nevoile utilizatorilor

Rezistenţă medie până la superioară la tăiere

Priză uleioasă și uscată

Rezistență la ulei și priză

Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Protecţie faţă de tăiere
Aplicaţii ideale
Montarea pieselor şi componentelor metalice
Prese de metal uşoare
Întreţinere
Injecţie şi extrudare de materiale plastice
Asamblare primară
Industrii primare
Aerospace
Automotive & Transportation
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Oil processing and refining
Transport
Molding

Formare

Aplicaţii

Strângerea și finisarea elementelor de construcție

Inspecția în fiecare circumstanță

Nevoile utilizatorilor

Rezistenţă superioară la abraziune

Rezistenţă superioară la tăiere

Căldură prin contact până la 100 °C

Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Scopuri speciale
Aplicaţii ideale
Dulgherie/schele
Cablare electrică și curățare cu scoatere de sub tensiune
Asamblare de echipamente
Întreținere de instalații și utilaje
Manipulare de metale în condiții grele
Întreținere de echipamente și vehicule grele
Instalare și reparare de țevi
Înlocuire de filtre și piese
Industrii primare
Building & Construction
Mining
Oil processing and refining
Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Scopuri speciale
Aplicaţii ideale
Manipularea obiectelor fierbinți şi cu muchii ascuţite
Industrii primare
Automotive & Transportation
Glass
Metal fabrication
Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Protecţie faţă de tăiere
Aplicaţii ideale
Aplicaţii generale de montaj de pe lângă posturile de sudură
Manipulare de metal în medii de lucru cu obiecte fierbinţi
Industrii primare
Automotive & Transportation
Chemical
Building & Construction
Glass
Metal fabrication
Paint shop

Vopsitorie

Aplicaţii

Controlul, marcarea și retușarea suprafeței caroseriei

Aplicarea materialului de etanșare pe caroserie

Unelte sau roboți de vopsit sau curățat

Nevoile utilizatorilor

Mănuși compatibile cu vopseaua

Capacitatea de a simţi suprafața pentru abraziune

Protecţie redusă până la medie împotriva tăierii

Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Nitril
Aplicaţii ideale
Schimbarea uleiului, reparații de pompe
Amestecarea/manipularea/transferul/turnarea/amestecarea chimicalelor
Curăţare
Deschiderea, golirea pompelor/ventilelor
Vopsire, etanşare, ambalare
Prelevare de probe/testare
Industrii primare
Automotive & Transportation
Chemical
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Pharmaceutical & Life Sciences
Final assembly

Asamblare finală

Aplicaţii

Strângerea elementelor de construcție

Reglarea sistemelor și înșurubarea cu ajutorul cheilor

Fixarea, prinderea pieselor și cablajelor

Nevoile utilizatorilor

Rezistenţă superioară la abraziune

Protecţie redusă până la medie împotriva tăierii

Priză medie uscată și uleioasă

Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Protecţie faţă de tăiere
Aplicaţii ideale
Asamblare finală
Manipularea şi asamblarea pieselor ascuţite mici sau foarte fine
Asamblarea pieselor turnate prin injecție
Uzinare – amestecuri speciale de metale
Zone de ambalare cu risc de tăiere
Marcare – Uşoară & uscata
Asamblarea şi fixarea cablurilor
Industrii primare
Aerospace
Automotive & Transportation
Automotive after market
Logistics & Warehousing
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Transport
Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Multifuncţionale
Aplicaţii ideale
Asamblarea de piese uscate
Alimentarea liniilor
Montarea fină a piuliţelor şi şuruburilor mici
Manipularea pieselor mici/fine
Montarea și demontarea pieselor
Montarea pieselor mici
Înșurubare și deșurubare
Aplicații mecanice ultra fine
Industrii primare
Aerospace
Automotive & Transportation
Automotive after market
Chemical
Glass
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Transport
Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Multifuncţionale
Aplicaţii ideale
Asamblarea de piese mici și mijlocii
Alimentarea liniilor
Manipulare generală
Recepția materiilor prime
Înșurubare și deșurubare
Industrii primare
Aerospace
Automotive & Transportation
Automotive after market
Chemical
Glass
Logistics & Warehousing
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Mining
Transport
Logistics

Logistică

Aplicaţii

Încărcarea și descărcarea pieselor sau a cutiilor rugoase

Tăierea cartonului, sortarea pieselor și accesoriilor

Condusul vehiculelor

Nevoile utilizatorilor

Priză uscată, umedă sau uleioasă

Protecție Dexteritate

Protecţie faţă de vreme rece

Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Protecţie faţă de tăiere
Aplicaţii ideale
Asamblare finală
Manipularea şi asamblarea pieselor ascuţite mici sau foarte fine
Asamblarea pieselor turnate prin injecție
Uzinare – amestecuri speciale de metale
Zone de ambalare cu risc de tăiere
Marcare – Uşoară & uscata
Asamblarea şi fixarea cablurilor
Industrii primare
Aerospace
Automotive & Transportation
Automotive after market
Logistics & Warehousing
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Transport
Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Multifuncţionale
Aplicaţii ideale
Asamblarea de piese mici și mijlocii
Alimentarea liniilor
Manipulare generală
Recepția materiilor prime
Înșurubare și deșurubare
Industrii primare
Aerospace
Automotive & Transportation
Automotive after market
Chemical
Glass
Logistics & Warehousing
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Mining
Transport
Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Scopuri speciale
Aplicaţii ideale
Antrepozite frigorifice
Operațiuni de silvicultură și exploatare forestieră
Manipularea produselor răcite sau congelate
Manipulare de materiale
Exploatarea de utilaje şi echipamente
Lucrări de construcţii în exterior
Industrii primare
Automotive & Transportation
Logistics & Warehousing
Maintenance

Întreţinere

Aplicaţii

Montare și dezmembrare

Schimbarea sculelor și matrițelor

Sudare

Nevoile utilizatorilor

Protecție mecanică, chimică, termică și electrică

Dexteritate și tactilitate superioară

Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Multifuncţionale
Aplicaţii ideale
Asamblarea de piese mici și mijlocii
Alimentarea liniilor
Manipulare generală
Recepția materiilor prime
Înșurubare și deșurubare
Industrii primare
Aerospace
Automotive & Transportation
Automotive after market
Chemical
Glass
Logistics & Warehousing
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Mining
Transport
Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Scopuri speciale
Aplicaţii ideale
Dulgherie/schele
Cablare electrică și curățare cu scoatere de sub tensiune
Asamblare de echipamente
Întreținere de instalații și utilaje
Manipulare de metale în condiții grele
Întreținere de echipamente și vehicule grele
Instalare și reparare de țevi
Înlocuire de filtre și piese
Industrii primare
Building & Construction
Mining
Oil processing and refining
Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Scopuri speciale
Aplicaţii ideale
Aplicații cu risc de tensiune în contact c.a.≥50 V (1)
Contractanți de lucrări electrice
Fabricația și reparația motoarelor hibride
Reparații și operațiuni de întreținere în toate mediile industriale (MRO)
Reparaţii şi întreţinere în transporturile publice
Întreținerea, reparațiile și transmisia în domeniul energiei
Reparații la telecomunicații în apropierea cablurilor electrice
Industrii primare
Automotive & Transportation
Electronics
Logistics & Warehousing
Machinery & Equipment
Mining
Public Utilities
Casting & melting

Turnare și topire

Aplicaţii

Asistență și întreținere pentru liniile de producție

Reparații, întreținere echipamente

Montarea și demontarea echipamentelor

Nevoile utilizatorilor

Rezistență la abraziune, tăiere, perforare, chimică

Dexteritate, tactilitate

Rezistență la flacără și căldură prin contact

Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Scopuri speciale
Aplicaţii ideale
Scoaterea din matriţe a anvelopelor, curelelor şi profilelor de cauciuc, vulcanizare, calandrare, etc.
Manipularea pieselor turnate şi a plăcilor din lemn fierbinţi
Manipularea sticlei fierbinţi
Scoaterea produselor sterilizate din autoclave
Industrii primare
Automotive & Transportation
Glass
Metal fabrication
Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Protecţie faţă de tăiere
Aplicaţii ideale
Manipularea pieselor metalice grele şi uleioase
Manipularea pieselor metalice cu muchii ascuţite sau neregulate
Presare şi ştanţare
Industrii primare
Automotive & Transportation
Metal fabrication
Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Protecţie faţă de tăiere
Aplicaţii ideale
Fabricarea sticlei
Manipularea plăcilor de sticlă, a obiectelor cu muchii ascuţite
Manipularea tablei, tăierea pieselor uscate, vopsite sau galvanizate
Industria materialelor plastice
Industrii primare
Automotive & Transportation
Chemical
Building & Construction
Glass
Metal fabrication
Forging

Forjare

Aplicaţii

Operații de forjare

Nevoile utilizatorilor

Rezistența la abraziune și tăiere

Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Scopuri speciale
Aplicaţii ideale
Scoaterea din matriţe a anvelopelor, curelelor şi profilelor de cauciuc, vulcanizare, calandrare, etc.
Manipularea pieselor turnate şi a plăcilor din lemn fierbinţi
Manipularea sticlei fierbinţi
Scoaterea produselor sterilizate din autoclave
Industrii primare
Automotive & Transportation
Glass
Metal fabrication
Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Protecţie faţă de tăiere
Aplicaţii ideale
Fabricarea sticlei
Manipularea plăcilor de sticlă, a obiectelor cu muchii ascuţite
Manipularea tablei, tăierea pieselor uscate, vopsite sau galvanizate
Industria materialelor plastice
Industrii primare
Automotive & Transportation
Chemical
Building & Construction
Glass
Metal fabrication
Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Protecţie faţă de tăiere
Aplicaţii ideale
Manipularea pieselor metalice grele şi uleioase
Manipularea pieselor metalice cu muchii ascuţite sau neregulate
Presare şi ştanţare
Industrii primare
Automotive & Transportation
Stamping & cutting

Ștanțare și tăiere

Aplicaţii

Operațiuni în atelierele de presare

Prelucrarea tablei, serpentinelor, tuburilor

Tăierea foilor, panourilor de geam

Nevoile utilizatorilor

Abraziune, tăiere, Perforare, Rezistență la impact

Priză în medii atât uscate cât și ușor uleioase

Rezistenţa la căldură prin contact

Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Protecţie faţă de tăiere
Aplicaţii ideale
Asamblare de caroserii
Fabricarea sticlei
Prelucrarea metalelor
Industria materialelor plastice
Presare şi ştanţare
Industrii primare
Automotive & Transportation
Chemical
Glass
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Protecţie faţă de tăiere
Aplicaţii ideale
Asamblare de piese mici ascuţite
Manipulare de piese metalice mici, ascuţite
Aplicaţii uşoare de ştanţare
Întreţinere
Industrii primare
Aerospace
Automotive & Transportation
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Transport
Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Protecţie faţă de tăiere
Aplicaţii ideale
Montarea pieselor şi componentelor metalice
Asamblare de mărfuri albe
Întreţinere generală
Prelucrarea metalelor
Industrii primare
Automotive & Transportation
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Machining

Uzinare

Aplicaţii

Prelucrarea metalelor, prelucrarea sticlei

Fabricarea pieselor metalice, a foilor de geam

Asamblarea și inspecția componentelor

Nevoile utilizatorilor

Rezistență la abraziune, tăiere, perforare, chimică

Priză în medii atât uscate cât și uleioase

Dexteritate, tactilitate

Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Impermeabile la ulei
Aplicaţii ideale
Asamblarea componentelor uleioase
Sortare și inspecție de piese ușoare
Încărcare și descărcare de piese pe, și de pe linia de asamblare, inspecția pieselor și a componentelor prelucrate
Întreţinere
Industrii primare
Automotive & Transportation
Machinery & Equipment
Metal fabrication