Procese industriale

Warehousing

Lucrări de depozitare

Aplicaţii

Depozitarea materiilor prime

Încărcarea/descărcarea camioanelor și vehiculelor

Manipularea mărfurilor intrate

Nevoile utilizatorilor

Dexteritate

Rezistenţă la abraziune

Rezistența chimică și priză

Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Protecţie faţă de tăiere
Aplicaţii ideale
Asamblare de piese mici ascuţite
Manipulare de piese metalice mici, ascuţite
Aplicaţii uşoare de ştanţare
Întreţinere
Industrii primare
Aerospace
Automotive & Transportation
Chemical
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Oil processing and refining
Transport
Preparation of materials

Pregătirea materialelor

Aplicaţii

Umplerea, amestecarea și încărcarea materiilor prime

Transfer de lichide și solide

Deschiderea/golirea pompelor, ventilelor sau conductelor

Nevoile utilizatorilor

Rezistenţă chimică

Rezistenţă la abraziune

Dexteritate și priză

Tip de protecţie
Nitril
Aplicaţii ideale
Aerospaţiale
Produse agrochimice
Manipularea produselor chimice, în special a bazelor şi a solvenţilor
Servicii de urgenţă
Manipulare de obiecte şi materiale acoperite cu unsoare şi uleiuri
Întreţinere
Minerit
Industria tipografică
Rafinare - Ulei şi benzină
Industrii primare
Automotive & Transportation
Chemical
Agriculture & Viticulture
Building & Construction
Machinery & Equipment
Maintenance
Metal fabrication
Chemical Production and Processing

Producție și prelucrare

Aplicaţii

Încărcarea și descărcarea echipamentelor de proces

Transfer de lichide și solide între vase și rezervoare și echipamente de proces

Supravegherea desfășurării operațiunilor

Nevoile utilizatorilor

Rezistență chimică și la lichide

Priză

Antistatic

Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Nitril
Aplicaţii ideale
Schimbarea uleiului, reparații de pompe
Amestecarea/manipularea/transferul/turnarea/amestecarea chimicalelor
Curăţare
Deschiderea, golirea pompelor/ventilelor
Vopsire, etanşare, ambalare
Prelevare de probe/testare
Industrii primare
Automotive & Transportation
Chemical
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Pharmaceutical & Life Sciences
Chemical Product Shipping

Expedierea produselor

Aplicaţii

Manipularea mărfurilor expediate: bidoane, vase, vrac ambalat și cutii de carton

Încărcarea camioanelor și vehiculelor

Expediere, transport și livrare de produse

Nevoile utilizatorilor

Rezistenţă la abraziune

Dexteritate

Rezistența chimică și priză

Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Protecţie faţă de tăiere
Aplicaţii ideale
Foraj/extracție
Întreținere de echipamente și vehicule grele
Infrastructură
Servicii de producție
Activități de atelier și pregătiri pentru reparații
Transport și logistică
Industrii primare
Machinery & Equipment
Maintenance
Mining
Oil processing and refining
Chemical Lab and R&D

Laborator și cercetare-dezvoltare

Aplicaţii

Testare

Încărcarea și amestecarea materiilor prime

Întreţinere

Nevoile utilizatorilor

Rezistenţă chimică

Dexteritate

Flexibilitate și priză

Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Nitril + Neopren
Aplicaţii ideale
Amestecarea materialelor
Manipularea echipamentelor și pieselor pentru industria aeronautică.
Manipularea uneltelor pentru vopsitorie, inclusiv pistoale și roboți de pulverizare
Manipularea scăpărilor, scurgerilor și a altor deversări neașteptate
Întreținere și curățarea echipamentelor
Montarea și demontarea pieselor
Produse petrochimice
Testare de rutină și experimentală
Prelevare de probe și lucrări de laborator
Transferul de lichide și solide
Industrii primare
Aerospace
Automotive & Transportation
Chemical
Electronics
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Pharmaceutical & Life Sciences
Recycling
Chemical Repair & Maintenance

Reparaţii şi întreţinere

Aplicaţii

Deschiderea de cuptoare, golire de pompe, ventile sau conducte și de instalații de cracare în procesul BTX

Curăţare de cuptoare, instalații de distilat, pompe, ventile sau instalaţii de cracare în procesul BTX

Nevoile utilizatorilor

Dexteritate și priză

Rezistență chimică și la lichide

Rezistenţă la abraziune, tăiere

Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Scopuri speciale
Aplicaţii ideale
Lucrări de construcţii în exterior
Lucrări de depozitare a produselor perisabile
Întreţinere în gospodăria comunală
Refrigerare şi instalaţii de răcire
Colectarea deşeurilor
Livrări şi recepţii
Industrii primare
Building & Construction
Logistics & Warehousing
Public Utilities
Recycling
Chemical Sheet metal workshop

Atelier de tinichigerie

Aplicaţii

Prelucrarea metalelor la cald

Vopsire

Lăcătușerie

Nevoile utilizatorilor

Dexteritate și flexibilitate superioară

Protecție împotriva inflamabilității

Căldură prin contact

Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Scopuri speciale
Aplicaţii ideale
Dulgherie/schele
Cablare electrică și curățare cu scoatere de sub tensiune
Asamblare de echipamente
Întreținere de instalații și utilaje
Manipulare de metale în condiții grele
Întreținere de echipamente și vehicule grele
Instalare și reparare de țevi
Înlocuire de filtre și piese
Industrii primare
Building & Construction
Mining
Oil processing and refining
Chemical Emergency Response

Intervenţie de urgenţă

Aplicaţii

Scăpări, scurgeri sau alte deversări neașteptate

Nevoile utilizatorilor

Rezistență chimică și la lichide

Rezistenţa la rupere

Inflamabilitate