Petrol şi gaze

Procese industriale

Drilling

Foraj

Aplicaţii

Prinderea şi slăbirea mufelor garniturilor de foraj

Înlănțuirea conductelor

Instalarea și dezmembrarea turlei de foraj

Nevoile utilizatorilor

Protecție față de impact

Protecție față de ulei

Manipularea uneltelor grele

Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Scopuri speciale
Aplicaţii ideale
Manipularea produselor chimice în medii reci
Manipulare de obiecte şi materiale acoperite cu unsoare şi uleiuri
Întreţinerea camerelor frigorifice şi a antrepozitelor frigorifice
Transportul uleiului pe timp de iarnă
Industrii primare
Building & Construction
Chemical
Metal fabrication
Public Utilities
Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Impermeabile la ulei
Aplicaţii ideale
Asamblare în operațiuni de uzinare
Încărcarea și descărcarea pieselor metalice din liniile de fabricație
Operațiuni de întreținere
Asamblare primară de componente ușoare
Ştanţare de piese metalice mici și ușoare
Industrii primare
Automotive & Transportation
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Shipping
Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Nitril
Aplicaţii ideale
Compoundare, malaxare, amestecare
Fixarea, înșurubarea și deșurubarea de piese
Manipularea alimentelor
Manipularea preselor de comprimare și fabricare de tablete
Manipularea de piese uzinate acoperite cu ulei ușor
Manipularea pistoletelor și pulverizatoarelor de vopsea/clei
Inspectarea și menținerea preciziei instrumentaţiilor
Muncă de laborator, amestecare, compoundare, umplere, curățare
Întreținere și curățarea echipamentelor
Colectarea și asamblarea pieselor umede sau uscate
Utilizarea de amestecătoare în formă de „V ” pentru amestecuri solide și coloranți
Testarea chimicalelor umede, particulelor și analitică
Industrii primare
Automotive & Transportation
Chemical
Food Processing & Services
Janitorial Services
Metal fabrication
Pharmaceutical & Life Sciences
Recycling
Wireline Services

Servicii de cablare

Aplicaţii

Înșurubarea și deșurubarea instrumentației

Avansarea garniturii de foraj în puțul forat

Manipularea explozivilor

Nevoile utilizatorilor

Rezistenţă la tăiere

Protecție față de impact

Flexibilitate și priză

Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Protecţie faţă de tăiere
Aplicaţii ideale
Foraj/extracție
Întreținere de echipamente și vehicule grele
Infrastructură
Servicii de producție
Activități de atelier și pregătiri pentru reparații
Transport și logistică
Industrii primare
Machinery & Equipment
Maintenance
Mining
Oil processing and refining
Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Protecţie faţă de tăiere
Aplicaţii ideale
Montarea pieselor şi componentelor metalice
Asamblare de mărfuri albe
Întreţinere generală
Prelucrarea metalelor
Industrii primare
Automotive & Transportation
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Impermeabile la ulei
Aplicaţii ideale
Colectarea și sortarea gunoiului
Manipularea materialelor abrazive și uzinate
Manipularea obiectelor mari, uscate, umede și uleioase
Întreţinere
Asamblare primară
Industrii primare
Automotive & Transportation
Building & Construction
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Mining
Oil processing and refining
Public Utilities
Casing

Tubaj

Aplicaţii

Montarea și demontarea conductelor mari

Prinderea şi slăbirea mufelor garniturilor de foraj

Descărcarea și stivuirea conductelor

Nevoile utilizatorilor

Protecție față de impact

Rezistenţă la abraziune

Confort

Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Protecţie faţă de tăiere
Aplicaţii ideale
Foraj/extracție
Întreținere de echipamente și vehicule grele
Infrastructură
Servicii de producție
Activități de atelier și pregătiri pentru reparații
Transport și logistică
Industrii primare
Machinery & Equipment
Maintenance
Mining
Oil processing and refining
Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Protecţie faţă de tăiere
Aplicaţii ideale
Asamblare de piese mici ascuţite
Manipulare de piese metalice mici, ascuţite
Aplicaţii uşoare de ştanţare
Întreţinere
Industrii primare
Aerospace
Automotive & Transportation
Chemical
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Oil processing and refining
Transport
Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Multifuncţionale
Aplicaţii ideale
Asamblarea de piese mici și mijlocii
Alimentarea liniilor
Manipulare generală
Recepția materiilor prime
Înșurubare și deșurubare
Industrii primare
Aerospace
Automotive & Transportation
Automotive after market
Chemical
Glass
Logistics & Warehousing
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Mining
Transport
Coiled Tubing

Tubulatură spiralată

Aplicaţii

Pregătirea amplasamentului/configurarea și demontarea garniturilor de foraj

Configurarea galeriei de presiune și tubulaturii capului injectorului

Lucrări generale de pompare

Nevoile utilizatorilor

Rezistenţă la abraziune

Protecție față de ulei

Confort

Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Protecţie faţă de tăiere
Aplicaţii ideale
Foraj/extracție
Întreținere de echipamente și vehicule grele
Infrastructură
Servicii de producție
Activități de atelier și pregătiri pentru reparații
Transport și logistică
Industrii primare
Machinery & Equipment
Maintenance
Mining
Oil processing and refining
Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Scopuri speciale
Aplicaţii ideale
Racordarea țevilor
Demontarea/montarea motoarelor/uneltelor
Manipularea țevilor, pieselor tăietoare și altor materiale
Întreținerea mașinilor/echipamentelor grele
Exploatarea abatajelor
Reprelucrarea uneltelor
Desfășurarea cablurilor
Spălarea și curățarea uneltelor
Industrii primare
Machinery & Equipment
Mining
Oil processing and refining
Pressure pumking

Pompare sub presiune

Aplicaţii

Pregătirea amplasamentului/descărcării conductelor și ventilelor

Manipularea feroneriei/ancorajului

Manipulare de unelte

Nevoile utilizatorilor

Rezistenţă chimică

Rezistenţă la abraziune

Flexibilitate și priză

Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Protecţie faţă de tăiere
Aplicaţii ideale
Montarea pieselor şi componentelor metalice
Prese de metal uşoare
Întreţinere
Injecţie şi extrudare de materiale plastice
Asamblare primară
Industrii primare
Aerospace
Automotive & Transportation
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Oil processing and refining
Transport
Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Scopuri speciale
Aplicaţii ideale
Racordarea țevilor
Demontarea/montarea motoarelor/uneltelor
Manipularea țevilor, pieselor tăietoare și altor materiale
Întreținerea mașinilor/echipamentelor grele
Exploatarea abatajelor
Reprelucrarea uneltelor
Desfășurarea cablurilor
Spălarea și curățarea uneltelor
Industrii primare
Machinery & Equipment
Mining
Oil processing and refining
Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Protecţie faţă de tăiere
Aplicaţii ideale
Foraj/extracție
Întreținere de echipamente și vehicule grele
Infrastructură
Servicii de producție
Activități de atelier și pregătiri pentru reparații
Transport și logistică
Industrii primare
Machinery & Equipment
Maintenance
Mining
Oil processing and refining
Production service

Servicii de producție

Aplicaţii

Curățarea și remedierea mediului

Manipularea fierului

Întreținerea și repararea ventilelor/conductelor

Nevoile utilizatorilor

Priză uscată, umedă sau uleioasă

Barieră la lichid

Vizibilitate ridicată

Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Scopuri speciale
Aplicaţii ideale
Racordarea țevilor
Demontarea/montarea motoarelor/uneltelor
Manipularea țevilor, pieselor tăietoare și altor materiale
Întreținerea mașinilor/echipamentelor grele
Exploatarea abatajelor
Reprelucrarea uneltelor
Desfășurarea cablurilor
Spălarea și curățarea uneltelor
Industrii primare
Machinery & Equipment
Mining
Oil processing and refining
Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Protecţie faţă de tăiere
Aplicaţii ideale
Manipularea plăcilor de sticlă, a obiectelor cu muchii ascuţite
Manipularea tablei, tăierea pieselor uscate, vopsite sau galvanizate
Întreţinere
Industrii primare
Automotive & Transportation
Building & Construction
Glass
Maintenance
Public Utilities
Recycling
Shop and lab work

Activități de atelier și laborator

Aplicaţii

Asamblarea și finalizarea utilajelor de foraj

Manipularea obiectelor metalice zimțate

Amestecarea sau încărcarea chimicalelor

Nevoile utilizatorilor

Rezistenţă chimică

Dexteritate

Flexibilitate și priză

Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Protecţie faţă de tăiere
Aplicaţii ideale
Foraj/extracție
Întreținere de echipamente și vehicule grele
Infrastructură
Servicii de producție
Activități de atelier și pregătiri pentru reparații
Transport și logistică
Industrii primare
Machinery & Equipment
Maintenance
Mining
Oil processing and refining
Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Nitril + Neopren
Aplicaţii ideale
Amestecarea materialelor
Manipularea echipamentelor și pieselor pentru industria aeronautică.
Manipularea uneltelor pentru vopsitorie, inclusiv pistoale și roboți de pulverizare
Manipularea scăpărilor, scurgerilor și a altor deversări neașteptate
Întreținere și curățarea echipamentelor
Montarea și demontarea pieselor
Produse petrochimice
Testare de rutină și experimentală
Prelevare de probe și lucrări de laborator
Transferul de lichide și solide
Industrii primare
Aerospace
Automotive & Transportation
Chemical
Electronics
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Pharmaceutical & Life Sciences
Recycling
Infrastucture construction

Construcții de infrastructură

Aplicaţii

Exploatarea utilajelor grele

Întreţinerea echipamentului

Manipularea și instalarea conductelor

Nevoile utilizatorilor

Priză uscată şi umedă

Confort și dexteritate

Rezistenţă la tăiere

Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Scopuri speciale
Aplicaţii ideale
Încărcare şi descărcare cu risc de căldură sau stropire cu topitură
Sudare
Industrii primare
Automotive & Transportation
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Protecţie faţă de tăiere
Aplicaţii ideale
Montarea pieselor şi componentelor metalice
Prese de metal uşoare
Întreţinere
Injecţie şi extrudare de materiale plastice
Asamblare primară
Industrii primare
Aerospace
Automotive & Transportation
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Oil processing and refining
Transport
Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Protecţie faţă de tăiere
Aplicaţii ideale
Montarea pieselor şi componentelor metalice
Asamblare de mărfuri albe
Întreţinere generală
Prelucrarea metalelor
Industrii primare
Automotive & Transportation
Machinery & Equipment
Metal fabrication