Procese industriale

Infrastructure construction

Construcții de infrastructură

Aplicaţii

Semnalizare/poziționare

Lucrul pe utilaje grele

Manipularea conductelor

Nevoile utilizatorilor

Rezistenţă la abraziune

Dexteritate

Confort

Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Protecţie faţă de tăiere
Aplicaţii ideale
Montarea pieselor şi componentelor metalice
Asamblare de mărfuri albe
Întreţinere generală
Prelucrarea metalelor
Industrii primare
Automotive & Transportation
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Multifuncţionale
Aplicaţii ideale
Asamblarea de piese mici și mijlocii
Alimentarea liniilor
Manipulare generală
Recepția materiilor prime
Înșurubare și deșurubare
Industrii primare
Aerospace
Automotive & Transportation
Automotive after market
Chemical
Glass
Logistics & Warehousing
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Mining
Transport
Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Multifuncţionale
Aplicaţii ideale
Asamblare şi inspecţie
Excavări
Semnalizare manuală
Manipulare de materiale
Reparaţii şi întreţinere
Operațiuni care necesită vizibilitate îmbunătăţită
Industrii primare
Automotive & Transportation
Building & Construction
Logistics & Warehousing
Machinery & Equipment
Mining
Public Utilities
Extraction & exploration

Extracție și explorare

Aplicaţii

Foraj și pușcare

Reglare și testare hidraulică

Încărcare și tractare

Nevoile utilizatorilor

Dexteritate și priză

Confort

Vizibilitate ridicată

Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Multifuncţionale
Aplicaţii ideale
Asamblare şi inspecţie
Excavări
Semnalizare manuală
Manipulare de materiale
Reparaţii şi întreţinere
Operațiuni care necesită vizibilitate îmbunătăţită
Industrii primare
Automotive & Transportation
Building & Construction
Logistics & Warehousing
Machinery & Equipment
Mining
Public Utilities
Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Scopuri speciale
Aplicaţii ideale
Racordarea țevilor
Demontarea/montarea motoarelor/uneltelor
Manipularea țevilor, pieselor tăietoare și altor materiale
Întreținerea mașinilor/echipamentelor grele
Exploatarea abatajelor
Reprelucrarea uneltelor
Desfășurarea cablurilor
Spălarea și curățarea uneltelor
Industrii primare
Machinery & Equipment
Mining
Oil processing and refining
Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Protecţie faţă de tăiere
Aplicaţii ideale
Foraj/extracție
Întreținere de echipamente și vehicule grele
Infrastructură
Servicii de producție
Activități de atelier și pregătiri pentru reparații
Transport și logistică
Industrii primare
Machinery & Equipment
Maintenance
Mining
Oil processing and refining
Crushing

Concasare

Aplicaţii

Concasarea și descărcarea minereurilor

Polizare primară

Inspectarea produsului primar

Nevoile utilizatorilor

Priză umedă/uleioasă îmbunătățită

Rezistență chimică la stropire

Confort pentru medii fierbinți

Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Impermeabile la ulei
Aplicaţii ideale
Asamblare în operațiuni de uzinare
Încărcarea și descărcarea pieselor metalice din liniile de fabricație
Operațiuni de întreținere
Asamblare primară de componente ușoare
Ştanţare de piese metalice mici și ușoare
Industrii primare
Automotive & Transportation
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Shipping
Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Impermeabile la ulei
Aplicaţii ideale
Asamblarea de motoare și de mecanisme de transmisie
Ateliere de reparaţii caroserii
Manipularea și asamblarea de componente tăioase acoperite cu ulei/vaselină
Manipularea de piese uzinate acoperite cu ulei ușor
Prese de metal uşoare
Uzinare, prelucrarea metalelor
Întreţinere
Asamblare primară
Industrii primare
Automotive & Transportation
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Nitril
Aplicaţii ideale
Compoundare, malaxare, amestecare
Fixarea, înșurubarea și deșurubarea de piese
Manipularea alimentelor
Manipularea preselor de comprimare și fabricare de tablete
Manipularea de piese uzinate acoperite cu ulei ușor
Manipularea pistoletelor și pulverizatoarelor de vopsea/clei
Inspectarea și menținerea preciziei instrumentaţiilor
Muncă de laborator, amestecare, compoundare, umplere, curățare
Întreținere și curățarea echipamentelor
Colectarea și asamblarea pieselor umede sau uscate
Utilizarea de amestecătoare în formă de „V ” pentru amestecuri solide și coloranți
Testarea chimicalelor umede, particulelor și analitică
Industrii primare
Automotive & Transportation
Chemical
Food Processing & Services
Janitorial Services
Metal fabrication
Pharmaceutical & Life Sciences
Recycling
Washing & preparation

Spălare și pregătire

Aplicaţii

Concentrare, amestecare și paletizare

Utilizare de agenți adezivi

Curățarea echipamentului

Nevoile utilizatorilor

Durabilitate

Rezistenţă la tăiere

Protecţie chimică îmbunătățită

Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Nitril
Aplicaţii ideale
Manipularea produselor chimice
Manipulare de obiecte şi materiale acoperite cu unsoare şi uleiuri
Montaje uşoare în medii cu produse chimice
Întreţinere
Rafinare - Ulei şi benzină
Industrii primare
Automotive & Transportation
Chemical
Building & Construction
Machinery & Equipment
Maintenance
Metal fabrication
Transport & logistics

Transport și logistică

Aplicaţii

Reparații hidraulice

Inspecţia produselor

Expediere și încărcare de produse

Nevoile utilizatorilor

Priză uleioasă şi umedă

Rezistență chimică la stropire

Rezistenţă la tăiere

Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Impermeabile la ulei
Aplicaţii ideale
Asamblarea de motoare și de mecanisme de transmisie
Ateliere de reparaţii caroserii
Manipularea și asamblarea de componente tăioase acoperite cu ulei/vaselină
Manipularea de piese uzinate acoperite cu ulei ușor
Prese de metal uşoare
Uzinare, prelucrarea metalelor
Întreţinere
Asamblare primară
Industrii primare
Automotive & Transportation
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Nitril
Aplicaţii ideale
Manipularea produselor chimice
Manipulare de obiecte şi materiale acoperite cu unsoare şi uleiuri
Montaje uşoare în medii cu produse chimice
Întreţinere
Rafinare - Ulei şi benzină
Industrii primare
Automotive & Transportation
Chemical
Building & Construction
Machinery & Equipment
Maintenance
Metal fabrication
Service/maintenance

Service/întreținere

Aplicaţii

Întreţinerea vehiculului

Întreținerea benzilor transportoare abatajelor frontale

Realimentarea cu ulei, lichid și motorină

Nevoile utilizatorilor

Rezistenţă la tăiere

Durabilitate

Dexteritate, tactilitate

Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Multifuncţionale
Aplicaţii ideale
Asamblarea de piese mici și mijlocii
Alimentarea liniilor
Manipulare generală
Recepția materiilor prime
Înșurubare și deșurubare
Industrii primare
Aerospace
Automotive & Transportation
Automotive after market
Chemical
Glass
Logistics & Warehousing
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Mining
Transport
Tip produs
Mănuşă
Tip de protecţie
Nitril
Aplicaţii ideale
Compoundare, malaxare, amestecare
Fixarea, înșurubarea și deșurubarea de piese
Manipularea alimentelor
Manipularea preselor de comprimare și fabricare de tablete
Manipularea de piese uzinate acoperite cu ulei ușor
Manipularea pistoletelor și pulverizatoarelor de vopsea/clei
Inspectarea și menținerea preciziei instrumentaţiilor
Muncă de laborator, amestecare, compoundare, umplere, curățare
Întreținere și curățarea echipamentelor
Colectarea și asamblarea pieselor umede sau uscate
Utilizarea de amestecătoare în formă de „V ” pentru amestecuri solide și coloranți
Testarea chimicalelor umede, particulelor și analitică
Industrii primare
Automotive & Transportation
Chemical
Food Processing & Services
Janitorial Services
Metal fabrication
Pharmaceutical & Life Sciences
Recycling
Rescue & emergency response

Salvare și intervenţii de urgenţă

Aplicaţii

Stingerea incendiilor

Salvarea/extragerea din spații închise

Prim ajutor de bază

Nevoile utilizatorilor

Protecţie chimică

Rezistență la flacără și protecție față de arc