Regulamentul (UE) 2016/425 - Noul Regulament EIP

În aprilie 2016, când Parlamentul European a adoptat Regulamentul propus de Comisia UE privind echipamentele individuale de protecție, Ansell a deschis un nou capitol al maturizării industriei EIP din UE. Regulamentul EIP (UE) 2016/425 este un act legislativ exhaustiv care stabilește standarde mai stricte și le impune părților implicate din industrie un domeniu de aplicare mai larg. De asemenea, oferă o cartă pentru oficializarea cerințelor de testare impuse organismelor notificate și pentru supravegherea conformității.

Regulamentul EIP UE 2016/425 este un sistem riguros de control și echilibru care va dota industria pentru a asigura cu mai multă încredere protecția muncitorilor în condițiile existenței unei rețele din ce în ce mai globale de fabricanți, distribuitori, importatori și laboratoare de testare de EIP.

Ansell a pregătit o suită de resurse, constând din videoclipuri, ghiduri și postere; vizitați-ne pentru a afla cum va avea loc tranziția, și care sunt măsurile necesare conformării cu noile reglementări. 
 

CENTRUL DE RESURSE EN  PAGINA DE DESTINAȚIE REGULAMENTUL (UE) 2016/425