Reglementări noi, responsabilități noi

Expertul Ansell în Standardele EN și noile reglementări EIP, Guido Van Duren, director pentru probleme de reglementare, vorbește despre noul regulament EIP pentru echipamentele individuale de protecție în Europa

Schimbarea condițiilor de vânzare a echipamentelor individuale de protecție (EIP) în Europa se apropie cu repeziciune. Noul regulament EIP este mai riguros decât predecesorul său, și este astfel conceput încât obligația vânzării de produse sigure să fie împărtășită pe întregul lanț de aprovizionare. 

Am discutat cu directorul Ansell pentru probleme de reglementare - Guido Van Duren - despre noile regulamente și despre semnificația schimbărilor pentru producători, importatori și distribuitori.

În primul rând, ce se schimbă și de ce?

Se introduce un nou Regulament al Uniunii Europene: Regulamentul EIP (UE) 2016/425. Este un sistem de reglementare mai temeinic, care va asigura conformarea tuturor EIP comercializate în Europa cu cele mai recente cerințe definite, putând fi astfel lansate în siguranță pe piață. 

El înlocuiește Directiva EIP 89/686/CEE, potrivit căreia era singurul responsabil de vânzarea produselor EIP conforme era producătorul. Regulamentul 2016/425 este mai formalizat în privința certificării și conformării, și este aliniat unui nou cadru legislativ. El prezintă în mod clar cerințele aplicabile tuturor operatorilor economici din lanțul de aprovizionare. 

De ce trecem de la o directivă la un regulament?

În UE, o directivă trebuie transpusă în legislația națională de către fiecare stat membru. Acest lucru face dificilă armonizarea și duce la discrepanțe în UE. Un regulament devine lege pentru întreaga UE-28 în același timp, și fără nici o modificare sau pierdere a integrității sale. 

Care sunt schimbările?

Există patru domenii cheie de schimbare pe care le voi aborda individual. Pe scurt, acestea sunt:
1.    Testarea și certificarea 
2.    Definiții mai clare ale categoriilor de riscuri
3.    Trasabilitatea sporită 
4.    Obligații lărgite pentru lanțul de distribuție 

1.    Testarea și certificarea

Toate EIP care vor fi comercializate trebuie recertificate după cele mai recente standarde. În unele cazuri, asta va însemna retestare. 

Produsele trebuie să fie susținute de o declarație de conformitate (DoC UE). Aceasta declară că produsul respectă Regulamentul, inclusiv referirea la categoria de risc, așa cum se aplică utilizării preconizate a produsului. 

În cazul produselor care au fost testate și certificate anterior conform directivei existente și în conformitate cu standardele vechi, retestarea și recertificarea trebuie efectuate înainte de expirarea certificatului existent. Dacă nu este cazul unei date de expirare, data limită pentru recertificare este 21 aprilie 2023.

2.    Definiții mai clare ale categoriilor de riscuri

Regulamentul definește clar fiecare categorie de risc (respectiv Cat. I, Cat. II și Cat. III). Majoritatea rămân neschimbate, deși unele riscuri au fost trecute la Cat. III - protecție față de vătămări ireversibile. Acestea includ; agenți biologici dăunători, zgomot dăunător, tăieturi cauzate de ferăstraie portabile cu lanț, răni cauzate de glonț sau lovituri de cuțit, jeturi de înaltă presiune și înec. EIP destinate acestor riscuri trebuie retestate și recertificate pentru a îndeplini noile cerințe. Vor avea de asemenea nevoie de un nou DoC UE.

3.    Trasabilitatea sporită

Trasabilitatea sporită este preconizată pentru a permite autorității de supraveghere a pieței să elimine mai ușor de pe piață produsele EIP periculoase sau neconforme. Trasabilitatea prin etichetarea obligatorie a produselor (de exemplu, marcarea unei adrese poștale europene unice) ușurează identificarea operatorilor care ar plasa produse neconforme pe piață. Asta înseamnă că producătorii și distribuitorii de EIP neconforme sunt identificați rapid, facilitând retragerea mai rapidă a produselor, și încurajând o practică de documentare exhaustivă a conformării. 

4.    Obligaţii lărgite pentru lanțul de distribuție

Producătorul își menține încă responsabilitatea pentru testarea, certificarea și DoC UE, dar responsabilitățile de audit intern au fost lărgite pentru a include obligații sporite pentru importatori și distribuitori. 

Importatorii și distribuitorii sunt acum obligați prin lege să asigure lansarea pe piață numai a EIP complet conforme. Asta înseamnă că ei trebuie să confirme că producătorul a efectuat evaluarea corespunzătoare a conformității. Dacă există motive să se considere că EIP nu se conformează (și, prin urmare, prezintă un risc pentru sănătate și siguranță), importatorul sau distribuitorul trebuie să-l retragă de la vânzare și să-l raporteze autorității relevante de supraveghere a pieței. 

De asemenea, importatorul și distribuitorul trebuie să garanteze că condițiile de depozitare și transport nu periclitează conformitatea produsului, cât EIP constituie responsabilitatea lor. 

Care sunt intervalele de timp și termenele de conformare conform noului Regulament?

Noile cerințe au fost stabilite și publicate în martie 2016, astfel încât a existat o avertizare echitabilă. Este un proces de tranziție, dar există date cheie de care trebuie să fie conștienți toți operatorii din lanțul de aprovizionare. 

Perioada oficială de tranziție începe la 21 aprilie 2018 cu un termen limită de conformare în 21 aprilie 2019, moment în care vechea directivă va fi abrogată. Asta înseamnă că între aceste date pot fi livrate produse noi fie conform directivei fie conform regulamentului. Începând cu termenul limită din 2019, va fi permisă numai vânzarea de produse noi conforme regulamentului.

Pentru produsele existente, testate și declarate conform vechii directive, retestarea și recertificarea trebuie efectuate înainte de expirarea certificatului existent. Dacă nu este cazul unei date de expirare, data limită pentru recertificare este 21 aprilie 2023.

Cronologia tranziției

Cronologia tranziției