Dobândiți-vă siguranța

SE ȘTIE CĂ LICHIDELE ȘI COMPUȘII CHIMICI PREZENȚI (SAU GENERAȚI) FRECVENT ÎN INDUSTRII PRECUM PRODUCȚIA DE PETROL ȘI GAZE, MINERITUL, ASAMBLAREA, ȘTANȚAREA, PRELUCRAREA ȘI PRODUCȚIA METALELOR SUNT NOCIVI PENTRU OAMENI. ÎN EGALĂ MĂSURĂ, MULTE OCUPAȚII - PRECUM INSTALAREA ȘI ÎNTREȚINEREA UTILAJELOR - NECESITĂ UN CONTACT CONSTANT CU LUBRIFIANȚI ȘI ULEIURI CARE SUNT ABSORBITE UȘOR PRIN PIELE ȘI POT CAUZA IRITAȚII SAU CONTAMINĂRI.

Gradul relativ de nocivitate variază în funcție de compoziția chimică a fiecărei substanțe în cauză, precum și de probabilitatea contactului sau a expunerii directe.

Posibilele efecte nedorite ale expunerii cutanate la lichide și uleiuri variază foarte mult, cu condiții variind de la iritarea pielii și alergii (inclusiv dermatita de contact), până la îmbolnăviri mai grave în cazul compușilor cancerigeni, cunoscuți sau încă neidentificați.

Multe dintre aceste materiale potențial nocive reprezintă o parte inerentă și inevitabilă a sectorului industrial în care se găsesc. Un efect la fel de problematic al contactului accidental sau de durată cu lichidele este compromiterea prizei, care poate duce ușor la accidentare și productivitate scăzută.

Pentru responsabilii cu producția și protecția muncii având ca obiectiv minimizarea riscului, soluțiile de protecție a mâinilor disponibile în prezent încorporează tehnologii avansate care oferă o protecție adecvată de barieră și o capacitate superioară de manipulare în aplicații industriale atât uscate, cât și uleioase.

DESCĂRCARE GHID