Na kogo będzie mieć wpływ dyrektywa 2016/425 i jaki jest jej główny cel?

Nowa dyrektywa będzie teraz regulować kwestie związane z wyposażeniem do ochrony przed wysokimi temperaturami do użytku osobistego (np. rękawic kuchennych) oraz z dystrybutorami sprzedającymi wyposażenie ochronne. Zawiera szczegółową klasyfikację wyposażenia ochronnego na podstawie poziomów wydajności oraz określa trzy kategorie na podstawie definicji zagrożeń.

Ponadto w dyrektywie wyszczególniono wymogi oceny zgodności w średniej perspektywie czasowej, a także szczegółowe wymogi oraz niezbędną dokumentację dla każdego z uczestników łańcucha dostaw.

Zapoznaj się ze wszystkimi szczegółami dyrektywy 2016/425

  • Kategorie zagrożeń zgodne z certyfikacją CE
  • Zgodność z rozporządzeniem REACH oraz certyfikacją AEO
  • Normy europejskie dotyczące rękawic i rękawów ochronnych
  • Normy europejskie dotyczące odzieży do ochrony przed chemikaliami

 

Pobierz przewodnik po normach EN  Centrum zasobów dotyczących norm EN Strona dotycząca przepisów