ZINTEGROWANA METODOLOGIA

Ansell GUARDIAN® to usługa realizowana przy współpracy z instytucjami medycznymi i branżowymi, której celem jest podejmowanie aktualnych wyzwań w środowisku wyposażenia ochronnego oraz oferowanie wymiernych usprawnień w dziedzinie bezpieczeństwa i działalności biznesowej.

BEZPIECZEŃSTWO I ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

Oferujemy spersonalizowane rozwiązania do zarządzania ryzykiem w środowiskach przemysłowych i chemicznych, a także opracowane na podstawie danych zalecenia, które umożliwiają zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i stopnia przestrzegania przez nich przepisów, a także pozwalają zoptymalizować wydawanie wyposażenia ochronnego oraz znacząco obniżyć liczbę urazów.

EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA

Wprowadzamy usprawnienia zwiększające skuteczność działań biznesowych, które umożliwiają obniżenie kosztów ogólnych.

PRODUKTYWNOŚĆ

Oferujemy zalecenia obejmujące najlepsze praktyki zmierzające do optymalizacji wydawania wyposażenia ochronnego, zwiększenia wydajności w firmie oraz wyeliminowania odpadów, co prowadzi do zwiększenia ogólnej produktywności.