Procesy w danej branży

Warehousing

Obsługa magazynów

Zastosowania

Magazynowanie surowców

Załadunek/rozładunek pojazdów

Obsługa dostarczanych towarów

Potrzeby użytkownika

Sprawność manualna

Odporność na ścieranie

Odporność na chemikalia i chwytność

Typ produktu
Rękawice
Typ ochrony
Odporne na przecięcie
Najlepsze zastosowania
Montaż drobnych elementów
Obróbka niewielkich części metalowych o ostrych krawędziach
Tłoczenie lekkie
Konserwacja
Podstawowe branże
Aerospace
Automotive & Transportation
Chemical
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Oil processing and refining
Transport
Preparation of materials

Przygotowanie materiałów

Zastosowania

Napełnianie, mieszanie i ładowanie surowców

Przenoszenie cieczy i substancji stałych

Otwieranie/opróżnianie pomp, zaworów lub przewodów

Potrzeby użytkownika

Odporność na chemikalia

Odporność na ścieranie

Sprawność manualna i chwytność

Typ ochrony
Nitryl
Najlepsze zastosowania
Aeronautyka
Chemikalia związane z rolnictwem
Prace chemiczne, zwłaszcza przy substancjach żrących i rozpuszczalnikach
Służby ratunkowe
Prace przy przedmiotach i materiałach pokrytych smarem i olejami
Konserwacja
Górnictwo
Przemysł drukarski
Rafinacja – ropa naftowa i benzyna
Podstawowe branże
Automotive & Transportation
Chemical
Agriculture & Viticulture
Building & Construction
Machinery & Equipment
Maintenance
Metal fabrication
Chemical Production and Processing

Produkcja i przetwarzanie

Zastosowania

Ładowanie i wyładowywanie urządzeń procesowych

Przenoszenie cieczy pomiędzy naczyniami a zbiornikami i urządzeń procesowych

Nadzorowanie operacji w toku

Potrzeby użytkownika

Odporność na chemikalia i ciecze

Chwytność

Właściwości antystatyczne

Typ produktu
Rękawice
Typ ochrony
Nitryl
Najlepsze zastosowania
Wymiana oleju, naprawa pomp
Mieszanie/obsługa/transport/przelewanie chemikaliów
Czyszczenie
Otwieranie i opróżnianie pomp i zaworów
Malowanie, uszczelnianie, pakowanie
Pobieranie próbek/testowanie
Podstawowe branże
Automotive & Transportation
Chemical
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Pharmaceutical & Life Sciences
Chemical Product Shipping

Wysyłanie produktów

Zastosowania

Obsługa wysyłanych towarów: puszki, pojemniki, opakowania zbiorcze i kartony

Załadunek pojazdów

Wysyłka, transport i dostawa produktów

Potrzeby użytkownika

Odporność na ścieranie

Sprawność manualna

Odporność na chemikalia i chwytność

Typ produktu
Rękawice
Typ ochrony
Odporne na przecięcie
Najlepsze zastosowania
Odwierty/wydobycie
Konserwacja sprzętu ciężkiego i pojazdów
Infrastruktura
Usługi produkcyjne
Prace warsztatowe i obsługa sprzętu
Transport i logistyka
Podstawowe branże
Machinery & Equipment
Maintenance
Mining
Oil processing and refining
Chemical Lab and R&D

Laboratoria i placówki badawczo-rozwojowe

Zastosowania

Testowanie

Ładowanie i mieszanie surowców

Konserwacja

Potrzeby użytkownika

Odporność na chemikalia

Sprawność manualna

Elastyczność i chwytność

Typ produktu
Rękawice
Typ ochrony
Nitryl + Neopren
Najlepsze zastosowania
Mieszanie, łączenie materiałów
Obsługa wyposażenia lotniczego i części
Obsługa narzędzi malarskich, w tym pistoletów malarskich i robotów
Kontrola nieoczekiwanych wycieków, przecieków i podobnych sytuacji
Konserwacja i czyszczenie sprzętu
Montaż i demontaż części
Petrochemia
Rutynowe i eksperymentalne badania
Pobieranie próbek i prace laboratoryjne
Przenoszenie cieczy i substancji stałych
Podstawowe branże
Aerospace
Automotive & Transportation
Chemical
Electronics
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Pharmaceutical & Life Sciences
Recycling
Chemical Repair & Maintenance

Naprawy i konserwacja

Zastosowania

Otwieranie pieców, opróżnianie pomp, zaworów lub przewodów i urządzeń używanych w procesie krakingu

Czyszczenie pieców, instalacji, pomp, zaworów lub przewodów i urządzeń używanych w procesie krakingu

Potrzeby użytkownika

Sprawność manualna i chwytność

Odporność na chemikalia i ciecze

Odporność na ścieranie i przecięcia

Typ produktu
Rękawice
Typ ochrony
Do zastosowań specjalnych
Najlepsze zastosowania
Zewnętrzne prace budowlane
Składowanie towarów łatwo psujących się
Konserwacja w ramach robót publicznych
Zakłady chłodnicze
Zbiórka odpadów
Wysyłki i przyjęcia towaru
Podstawowe branże
Building & Construction
Logistics & Warehousing
Public Utilities
Recycling
Chemical Sheet metal workshop

Zakłady blacharskie

Zastosowania

Obróbka metali na gorąco

Malowanie

Ślusarstwo

Potrzeby użytkownika

Wysoka sprawność manualna i elastyczność

Ochrona przed ogniem

Ciepło kontaktowe

Typ produktu
Rękawice
Typ ochrony
Do zastosowań specjalnych
Najlepsze zastosowania
Prace ciesielskie/stawianie rusztowań
Podłączanie i czyszczenie instalacji elektryczny niebędących pod napięciem
Montaż sprzętu
Konserwacja obiektów i urządzeń
Obróbka ciężka metali
Konserwacja sprzętu ciężkiego i pojazdów
Instalacje i naprawy rurociągów
Wymiana filtrów i części
Podstawowe branże
Building & Construction
Mining
Oil processing and refining
Chemical Emergency Response

Służby ratunkowe

Zastosowania

Niespodziewane wycieki, rozsypane substancje lub inna emisja

Potrzeby użytkownika

Odporność na chemikalia i ciecze

Odporność na rozdarcie

Palność