Procesy w danej branży

Warehousing

Obsługa magazynów

Zastosowania

Ładowanie i rozładowywanie pojazdów

Wypakowywanie towarów masowych

Prace magazynowe

Potrzeby użytkownika

Sprawność manualna i chwytność

Odporność na ścieranie i przecięcia

Ochrona przed chemikaliami

Typ produktu
Rękawice
Typ ochrony
Odporne na przecięcie
Najlepsze zastosowania
Łączenie metalowych części oraz komponentów
Prace montażowe w branży AGD
Ogólne prace konserwacyjne
Wyrób szkła
Obsługa przedmiotów o ostrych końcach, wstępny montaż, cięcie małych suchych lub lekko smarowanych części i konserwacja.
Produkcja urządzeń medycznych
Odlewy z tworzyw sztucznych – formowane oraz wtryskiwane
Montaż wstępny
Podstawowe branże
Automotive & Transportation
Glass
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Pharmaceutical & Life Sciences
Transport
Typ produktu
Rękawice
Typ ochrony
Nitryl
Najlepsze zastosowania
Praca ze środkami chemicznymi
Praca z elementami metalowymi pokrytymi płynami
Praca z olejem odpadowym
Konserwacja narzędzi przemysłowych
Petrochemia
Guma i dodatki gumowe
Oczyszczanie ścieków i wody
Podstawowe branże
Automotive & Transportation
Chemical
Agriculture & Viticulture
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Oil processing and refining
Recycling
Typ produktu
Rękawice
Typ ochrony
Nitryl
Najlepsze zastosowania
Montaż i kontrola
Przeprowadzanie analiz w miejscu przestępstwa
Służby ratunkowe
Prace związane z wydobyciem, odwiertami i wysadzaniem
Analizy laboratoryjne
Badania laboratoryjne
Konserwacja wyposażenia i narzędzi
Konserwacja i czyszczenie sprzętu
Warsztaty lakiernicze
Badanie pacjentów
Ochrona przed krwią i innymi płynami ustrojowymi
Uzupełnianie paliwa
Prace w magazynach
Podstawowe branże
Chemical
Mining
Raw material preparation

Przygotowanie surowców

Zastosowania

Zbieranie próbek

Transport surowców

Ważenie i dozowanie substancji stałych i cieczy

Ładowanie i wyładowywanie substancji stałych i cieczy

Potrzeby użytkownika

Sprawność manualna i chwytność

Ochrona przed chemikaliami

Brak defektów (mikrootworów)

Typ produktu
Rękawice
Typ ochrony
Nitryl
Najlepsze zastosowania
Praca ze środkami chemicznymi
Elektronika
Wyrób szkła
Praca ze środkami do chemioterapii
Praca z drobnymi elementami
Analizy laboratoryjne
Lekkie prace montażowe elementów powlekanych olejami
Lekkie prace montażowe
Warsztaty lakiernicze
Branża farmaceutyczna
Przemysł drukarski
Podstawowe branże
Automotive & Transportation
Chemical
Agriculture & Viticulture
Building & Construction
Electronics
Food Processing & Services
Glass
Maintenance
Metal fabrication
Pharmaceutical & Life Sciences
Manufacturing - pharmaceutical (non-sterile)

Produkcja — branża farmaceutyczna (środowisko niesterylne)

Zastosowania

Ładowanie i wyładowywanie urządzeń

Przenoszenie cieczy i substancji stałych

Ładowanie mokrej masy i wyjmowanie produktów suchych

Pakowanie i oznaczanie

Potrzeby użytkownika

Ochrona przed chemikaliami

Sprawność manualna i chwytność

Odporność na ścieranie i przebicie

Typ produktu
Rękawice
Typ ochrony
Nitryl + Neopren
Najlepsze zastosowania
Mieszanie, łączenie materiałów
Obsługa wyposażenia lotniczego i części
Obsługa narzędzi malarskich, w tym pistoletów malarskich i robotów
Kontrola nieoczekiwanych wycieków, przecieków i podobnych sytuacji
Konserwacja i czyszczenie sprzętu
Montaż i demontaż części
Petrochemia
Rutynowe i eksperymentalne badania
Pobieranie próbek i prace laboratoryjne
Przenoszenie cieczy i substancji stałych
Podstawowe branże
Aerospace
Automotive & Transportation
Chemical
Electronics
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Pharmaceutical & Life Sciences
Recycling
Manufacturing - pharmaceutical (sterile)

Produkcja — branża farmaceutyczna (środowisko sterylne)

Zastosowania

Ładowanie i wyładowywanie urządzeń

Przenoszenie cieczy i substancji stałych

Ładowanie mokrej masy i wyjmowanie produktów suchych

Pakowanie i oznaczanie

Potrzeby użytkownika

Ochrona przed chemikaliami

Sprawność manualna i chwytność

Odporność na ścieranie i przebicie

Ochrona produktów procesu przed skażeniem

Typ produktu
Rękawice
Typ ochrony
Neopren
Najlepsze zastosowania
Testy analityczne/pomiary
Sporządzanie mieszanin płynów
Blistrowanie
Wypadki z udziałem cieczy/ sprzątanie
Konserwacja wyposażenia i narzędzi
Synteza substancji organicznych i innych
Peletyzacja i wytłaczanie leków
Przygotowanie do pracy i obsługa tabletkarki
Praca przy szczepionkach/substancjach przeznaczonych do wstrzyknięć i praca w otoczeniu sterylnym
Ważenie i dozowanie
Mieszanie materiałów stałych i pigmentów w mieszarkach w kształcie litery V
Podstawowe branże
Pharmaceutical & Life Sciences
Typ produktu
Rękawice
Typ ochrony
Neopren
Najlepsze zastosowania
Aseptyczna produkcja leków
Przemysł biotechnologiczny
Praca ze środkami do chemioterapii
Produkcja urządzeń medycznych
Podstawowe branże
Pharmaceutical & Life Sciences
Typ produktu
Rękawice
Typ ochrony
Nitryl
Najlepsze zastosowania
Pomiary analityczne
Sporządzanie mieszanin płynów
Procesy filtrowania
Peletyzacja i produkcja tabletek
Praca przy szczepionkach przeznaczonych do wstrzyknięć
Podstawowe branże
Pharmaceutical & Life Sciences
Manufacturing - biotechnology (non-sterile)

Produkcja — biotechnologie (środowisko niesterylne)

Zastosowania

Przenoszenie cieczy

Ładowanie wirówek i kolumn chromatograficznych

Sterylizacja fiolek i ampułek

Aseptyczne napełnianie i oznaczanie

Potrzeby użytkownika

Chwytność na mokro

Rękawice sterylne i/lub czyste

Sprawność manualna

Podwójna warstwa

Ochrona produktów procesu przed skażeniem

Typ produktu
Rękawice
Typ ochrony
Neopren
Najlepsze zastosowania
Przemysł biotechnologiczny
Mocowanie, przykręcanie i odkręcanie części
Procesy filtrowania
Obsługa pistoletów malarskich/klejowych i rozpylaczy
Kontrola i konserwacja narzędzi precyzyjnych
Analizy laboratoryjne
Badania laboratoryjne
Lekkie prace montażowe (w środowisku mokrym i suchym)
Lekkie prace konserwacyjne i porządkowe
Produkcja w branży farmaceutycznej
Podnoszenie i montaż małych i średnich części
Przygotowywanie produktów farmaceutycznych
Podstawowe branże
Automotive & Transportation
Chemical
Pharmaceutical & Life Sciences
Typ produktu
Rękawice
Typ ochrony
Nitryl
Najlepsze zastosowania
Testy analityczne/pomiary
Przemysł biotechnologiczny
Przetwarzanie nabiału
Przetwarzanie żywności
Praca z drobnymi elementami
Analizy laboratoryjne
Badania laboratoryjne
Lekkie prace montażowe
Lekkie prace konserwacyjne i porządkowe
Warsztaty lakiernicze
Badanie pacjentów
Produkcja w branży farmaceutycznej
Przygotowywanie produktów farmaceutycznych
Ochrona przed krwią i innymi płynami ustrojowymi
Podstawowe branże
Automotive & Transportation
Pharmaceutical & Life Sciences
Typ produktu
Rękawice
Typ ochrony
Nitryl
Najlepsze zastosowania
Testy analityczne/pomiary
Montaż i kontrola
Służby ratunkowe
Analizy laboratoryjne
Badania laboratoryjne
Konserwacja wyposażenia i narzędzi
Warsztaty lakiernicze
Badanie pacjentów
Produkcja w branży farmaceutycznej
Przygotowywanie produktów farmaceutycznych
Przemysł drukarski
Ochrona przed krwią i innymi płynami ustrojowymi
Podstawowe branże
Chemical
Pharmaceutical & Life Sciences
Manufacturing - biotechnology (sterile)

Produkcja — biotechnologie (środowisko sterylne)

Zastosowania

Przenoszenie cieczy

Ładowanie wirówek i kolumn chromatograficznych

Sterylizacja fiolek i ampułek

Aseptyczne napełnianie i oznaczanie

Potrzeby użytkownika

Chwytność na mokro

Rękawice sterylne i/lub czyste

Sprawność manualna

Podwójna warstwa

Typ produktu
Rękawice
Typ ochrony
Neopren
Najlepsze zastosowania
Aseptyczna produkcja leków
Przemysł biotechnologiczny
Praca ze środkami do chemioterapii
Produkcja urządzeń medycznych
Podstawowe branże
Pharmaceutical & Life Sciences
Typ produktu
Rękawice
Typ ochrony
Neopren
Najlepsze zastosowania
Aseptyczna produkcja leków
Przemysł biotechnologiczny
Praca ze środkami do chemioterapii
Produkcja urządzeń medycznych
Podstawowe branże
Pharmaceutical & Life Sciences
Typ produktu
Rękawice
Typ ochrony
Poliizopren
Najlepsze zastosowania
Pomiary analityczne
Sporządzanie mieszanin płynów
Procesy filtrowania
Obsługa pojemników zawierających materiał „aktywny” i „nieaktywny”
Peletyzacja i produkcja tabletek
Przygotowanie do pracy i obsługa tabletkarki
Praca przy szczepionkach przeznaczonych do wstrzyknięć
Testy ciekłych substancji chemicznych, testy cząsteczkowe i analityczne
Mieszanie materiałów stałych i pigmentów w mieszarkach w kształcie litery V
Podstawowe branże
Pharmaceutical & Life Sciences
Manufacturing - Isolator Box and RABs

Produkcja — komory izolacyjne i systemy RABS

Zastosowania

Ważenie i dozowanie substancji stałych i cieczy

Ładowanie i wyładowywanie substancji stałych i cieczy

Napełnianie produktu końcowego

Przenoszenie cieczy i substancji stałych

Potrzeby użytkownika

Ochrona przed chemikaliami

Sprawność manualna i chwytność

Odporność na ścieranie i przebicie

Typ ochrony
Ethylene propylene diene rubber (EPDM)
Najlepsze zastosowania
Elektronika
Branża farmaceutyczna
Podstawowe branże
Electronics
Pharmaceutical & Life Sciences
Typ produktu
Rękawice
Typ ochrony
Ethylene propylene diene rubber (EPDM)
Najlepsze zastosowania
Elektronika
Branża farmaceutyczna
Podstawowe branże
Electronics
Pharmaceutical & Life Sciences
Typ produktu
Rękawice
Typ ochrony
Ethylene propylene diene rubber (EPDM+)
Najlepsze zastosowania
Elektronika
Branża farmaceutyczna
Podstawowe branże
Electronics
Pharmaceutical & Life Sciences
Laboratory - R&D and quality control labs

Laboratoria — prace badawczo-rozwojowe i laboratoria kontroli jakości

Zastosowania

Pobieranie i obsługa próbek

Mieszanie, łączenie substancji stałych i/lub cieczy

Przeprowadzanie procedur chirurgicznych na zwierzętach

Podawanie leków

Potrzeby użytkownika

Sprawność manualna

Chwytność w środowisku suchym i mokrym

Ochrona przed chemikaliami

Rozszerzona ochrona przedramion

Typ produktu
Rękawice
Typ ochrony
Nitryl
Najlepsze zastosowania
Praca ze środkami chemicznymi
Wyrób szkła
Praca ze środkami do chemioterapii
Praca z drobnymi elementami
Analizy laboratoryjne
Lekkie prace montażowe elementów powlekanych olejami
Lekkie prace montażowe
Warsztaty lakiernicze
Branża farmaceutyczna
Przemysł drukarski
Podstawowe branże
Chemical
Electronics
Food Processing & Services
Pharmaceutical & Life Sciences
Laboratory - Maintenance and clean-up

Laboratoria — prace konserwacyjne i porządkowe

Zastosowania

Konserwacja umeblowania i sprzętu laboratoryjnego

Sprzątanie rozbitego szkła

Karmienie zwierząt i sprzątanie po nich

Usuwanie wycieków

Potrzeby użytkownika

Chwytność w środowisku suchym i mokrym

Ochrona przed chemikaliami

Odporność na przecięcie

Ochrona przed wysoką temperaturą

Typ produktu
Rękawice
Typ ochrony
Nitryl
Najlepsze zastosowania
Praca ze środkami chemicznymi
Praca z elementami metalowymi pokrytymi płynami
Praca z olejem odpadowym
Konserwacja narzędzi przemysłowych
Petrochemia
Guma i dodatki gumowe
Oczyszczanie ścieków i wody
Podstawowe branże
Automotive & Transportation
Chemical
Agriculture & Viticulture
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Oil processing and refining
Recycling
Emergency response

Służby ratunkowe

Zastosowania

Nieoczekiwane wycieki

Przypadkowe uwolnienie gazów toksycznych

Reakcje na zagrożenia biologiczne

Potrzeby użytkownika

Ochrona przed chemikaliami

Odporność na działanie płomieni i ognia

Odporność na płyny

Ochrona przed zanieczyszczeniami lotnymi

Typ produktu
Rękawice
Typ ochrony
Laminowana powłoka
Najlepsze zastosowania
Aeronautyka
Przemysł motoryzacyjny
Lotnictwo
Służby ratunkowe
Sprzątanie środowiska
Ogólny przemysł chemiczny
Analizy laboratoryjne
Branża farmaceutyczna
Podstawowe branże
Automotive & Transportation
Chemical
Metal fabrication
Pharmaceutical & Life Sciences