Zgodność z nową dyrektywą w sprawie wyposażenia ochronnego

W lutym 2016 r. Komisja Europejska i Parlament Europejski zatwierdziły nową dyrektywę dotyczącą wyposażenia ochronnego i wprowadziły poprawki proponowane przez Komisję Europejską. Nowa dyrektywa w sprawie wyposażenia ochronnego zastąpi obowiązującą dotychczas Dyrektywę 89/686/EWG w sprawie wyposażenia ochronnego, która została przyjęta w 1992 roku. 

Szczegółowe zapoznanie się z nową dyrektywą pomoże w zapewnieniu zgodności z jej wymogami.  Uaktualniony przewodnik firmy Ansell obejmuje najnowsze zmiany w znowelizowanych normach EN oraz objaśnia znaczenie kodów i symboli. 

Aby pomóc naszym klientom w doborze najodpowiedniejszego rozwiązania do ochrony dłoni do zadania, w przewodniku zamieściliśmy również definicje, wymogi, oznaczenia oraz informacje dotyczące następujących kwestii:

  • Wymogi ogólne
  • Ochrona mechaniczna 
  • Ochrona przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami 
  • Ochrona termiczna 
  • Ochrona przed skażeniem promieniotwórczym i promieniowaniem jonizującym 
  • Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi
  • Izolacja elektryczna
  • Ochrona podczas prac spawalniczych 
  • Inne przepisy 

 

Pobierz przewodnik po normach EN  Centrum zasobów dotyczących norm EN Strona dotycząca przepisów