Rozporządzenie UE 2016/425 – nowe rozporządzenie w sprawie ŚOI

W kwietniu 2016 r., gdy Parlament Europejski przyjął zaproponowane przez Komisję Europejską rozporządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej, firma Ansell wkroczyła w nowy etap procesu dojrzewania europejskiego rynku środków ochrony indywidualnej. Rozporządzenie 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej to kompleksowe przepisy, określające bardziej rygorystyczne normy i szerszy zakres wymagań wobec interesariuszy z branży. Zapewnia ono także podstawę formalizacji wymagań dotyczących testowania dla jednostek notyfikowanych oraz nadzoru nad zgodnością.

Rozporządzenie UE 2016/425 w sprawie ŚOI to rygorystyczny system kontroli, który da branży większą pewność w oferowaniu zabezpieczeń dla pracowników pośród rozrastającej się, globalnej sieci producentów, dystrybutorów, importerów i laboratoriów badawczych zajmujących się środkami ochrony indywidualnej.

Firma Ansell przygotowała zbiór zasobów, w tym filmy, przewodniki i plakaty. Odwiedź naszą witrynę, aby dowiedzieć się, jak będzie wyglądać procedura przejścia i jakie działania należy podjąć, aby zapewnić sobie zgodność z nowymi przepisami. 
 

CENTRUM ZASOBÓW UE STRONA POCZĄTKOWA DOTYCZĄCA ROZPORZĄDZENIA UE 2016/425