Proste kroki umożliwiające bezpieczniejszy wybór rękawic chemicznych

Obecnie zarejestrowano ponad 60 milionów substancji chemicznych, w związku z czym nie istnieje "idealny" materiał bariery, sprawdzający się we wszystkich możliwych kombinacjach warunków. 

Podczas wybierania najlepszych rękawic ochronnych w środowiskach przemysłowych wymagających kontaktu z substancjami chemicznymi należy uwzględnić wiele kwestii.

Na terenie Unii Europejskiej co roku zgłasza się ponad 110 000 przypadków zawodowych problemów skórnych. (Eurostat, 2017 r.)

stats


Kontakt z pojedynczą substancją nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na wybór najlepszej ochrony przed substancjami chemicznymi. Problem komplikuje się, gdy pracownicy są narażeni na różne substancje lub kombinacje substancji w ramach jednego środowiska.

Nie istnieje "idealny" materiał bariery, sprawdzający się we wszystkich możliwych kombinacjach warunków, dlatego ważne jest stosowanie zaufanych zasobów w celu zapewnienia najlepszego możliwego wyboru, oferującego maksymalną ochronę.

Pobierz infografikę