Nie musisz wybierać między ochroną przed chemikaliami i przecięciami

Stosowanie podwójnej warstwy rękawic (noszenie dwóch par rękawic jednocześnie) 

Środowiska przemysłowe wiążą się z różnymi potencjalnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa pracowników. W przypadku występowania wielu czynników zagrożeń pracownicy często stosują podwójną warstwę rękawic w sytuacjach zagrożenia przecięciami i substancjami chemicznymi.  

Praktyka ta stanowi zagrożenie dla użytkowników, ponieważ wpływa negatywnie na sprawność manualną. Może także prowadzić do frustracji pracowników oraz zdejmowania ochrony dłoni. 

POBIERZ PRZEWODNIK

Odpowiednie produkty

Typ produktu
Rękawice
Typ ochrony
Nitryl
Najlepsze zastosowania
Mieszanie substancji chemicznych
Pobieranie próbek chemikaliów/cieczy/odczynników
Czyszczenie i przygotowywanie do malowania
Obsługa materiałów z ostrymi krawędziami
Placówki laboratoryjne i badawczo-rozwojowe
Prace laboratoryjne
Montaż/konserwacja elementów mechanicznych
Obróbka metali przy użyciu substancji korozyjnych
Czyszczenie narzędzi i części
Mycie szkła laboratoryjnego
Wycieranie/czyszczenie punktowe
Podstawowe branże
Automotive & Transportation
Chemical
Agriculture & Viticulture
Food Processing & Services
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Oil processing and refining
Pharmaceutical & Life Sciences