Maksymalna ochrona przed przecięciem

Paul Tierney, piastujący w firmie Ansell stanowisko dyrektora ds. marketingu, wypowiada się na temat doboru odpowiednich rękawic

Każdego roku urazy dłoni stanowią jedną z głównych przyczyn wizyt ambulatoriach oraz nieobecności w pracy. Dwa z najczęściej spotykanych urazów dłoni to przecięcia i skaleczenia, a zatem ochrona przed przecięciami jest obecnie ważną kwestią w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem.

Gloves in action

Z każdym miejscem pracy związane jest specyficzne połączenie zagrożeń i warunków, przez co dobór odpowiedniego rozwiązania dla każdego z pracowników może być trudny. Paul Tierney, nasz dyrektor ds. marketingu rozwiązań do ochrony przed przecięciami, odbył z nami rozmowę na temat trudnego zadania polegającego na wyborze właściwych rękawic, które równocześnie umożliwią użytkownikowi prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań.

P1: Co należy brać wziąć pod uwagę, by zapewnić pracownikom ochronę przed przecięciami?

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem są rękawice ochronne, w szczególności te, które są odporne na przecięcia. Przy projektowaniu i produkcji rękawic odpornych na przecięcia bierzemy pod uwagę takie elementy, jak odporność włókien na przecięcie, odporność dzianiny na rozdarcie oraz odporność na ścieranie. Przyglądamy się również innym właściwościom, takim jak chwytność oraz sprawność manualna, ponieważ są to istotne aspekty ochrony przed przecięciami.

Pomijając same rękawice, ochrona przed przecięciami obejmuje również inne czynniki, nie związane z odzieżą ochronną, takie jak osłony przy maszynach, przygotowanie miejsca pracy, odpowiednie warunki pracy i przeszkolenie pracowników. Rękawice są oczywiście istotne, jednak często uznawane są za ostatnią linię obrony. Kierownicy odpowiedzialni za kwestie bezpieczeństwa powinni zrobić wszystko co w ich mocy, aby zadbać przede wszystkim o to, by ręce pracowników nie były narażone na niebezpieczeństwa.

P2: Co należy brać pod uwagę przy wyborze wymaganego poziomu ochrony przed przecięciami? Czy nie wystarczy po prostu wybrać najwyższy dostępny poziom?

To nie wystarczy, by uporać się z objawami. Przykładem może być uraz w wyniku przecięcia. Samo zastosowanie rękawic zapewniających wyższy poziom ochrony przed przecięciami nie wystarczy. Trzeba zidentyfikować główną przyczynę.

...Samo zastosowanie rękawic zapewniających wyższy poziom ochrony przed przecięciami nie wystarczy....

Czy uraz był wynikiem przecięcia ostrym przedmiotem, utraty chwytności, nieprawidłowo dopasowanych rękawic, czy może zmęczenia pracownika? Na przyczynę przecięcia składać się może wiele innych czynników. Ważne jest wnikliwe przeanalizowanie zagrożeń i wybranie odpowiednich rękawic. Urazy są często wynikiem kiepskiego wyboru lub braku zrozumienia potrzeb użytkownika.

P3: W roku 2016 wprowadzono znaczące zmiany w normie EN 388. Czy mógłby pan wyjaśnić nowe zapisy oraz co ta nowelizacja oznacza dla osób odpowiedzialnych za wybór rękawic ochronnych?

Od opublikowania normy w roku 1994 oraz od jej poprzedniej wersji z 2003 roku technologie poszły do przodu. Wprowadzenie nowych modyfikowanych włókien (z włókna szklanego, stali nierdzewnej itd.) sprawiło, że metody testowania stały się niejednoznaczne i niemiarodajne, wykazując znaczące rozbieżności wyników pomiędzy różnymi laboratoriami, a czasem nawet w tym samym laboratorium. Potrzeba opracowania nowych metod testowania stała się zatem paląca.

W przypadku testowania odporności na ścieranie okazało się, że papier ścierny wyszczególniony w starej normie nie jest już produkowany, co spowodowało, że w testach używano różnych papierów i uzyskiwano niejednoznaczne wyniki. W najnowszej wersji normy zdefiniowano nowy papier ścierny, dzięki czemu laboratoria mogą przeprowadzać testy w sposób miarodajny i ujednolicony.

W ostatnim czasie popularność zyskują rękawice z ochraniaczami odpornymi na uderzenia. Ponieważ nie było sposobu na jednoznaczne przetestowanie skuteczności tych ochraniaczy, producenci zaczęli umieszczać na nich zapewnienia nie poparte żadnymi podlegającymi weryfikacji testami. Aby wprowadzić w tej kwestii nieco porządku, opracowano metodę testowania ochrony przed uderzeniami. Przed umieszczeniem na rękawicach takiego zapewnienia produkt będzie musiał zostać poddany temu testowi i uzyskać wynik pozytywny lub negatywny.

Wreszcie, co ma być może największy wpływ na naszą branżę, opracowany został nowy test odporności na przecięcia według normy EN ISO. Chodzi w szczególności o materiały odporne na przecięcia, które powodują tępienie ostrzy używanych w teście coup. Producenci rękawic mają teraz do dyspozycji dwa testy na odporność na przecięcia. Kierownicy decydujący w sprawach wyposażenia ochronnego muszą zrozumieć, na czym polegają te testy i co ich wyniki oznaczają dla użytkowników rękawic.

P4: Czasem mówi się, że skóra to najlepszy materiał zapewniający ochronę ciała. Jakie materiały dostępne obecnie na rynku są pana zdaniem w stanie sprostać trudnym wyzwaniom związanym z ochroną przed przecięciami?

leather glove

Jako materiał odporny na przecięcia skóra jest daleka od ideału.

Jako materiał odporny na przecięcia skóra jest daleka od ideału. Ponieważ jest to produkt naturalny, właściwości tego materiału nie są stałe. Producentom trudno jest z pełnym przekonaniem używać skóry jako materiału zapewniającego ochronę przed przecięciami. Skóra to po prostu skóra, zatem chronienie skóry ludzkiej przy użyciu produktów ze skóry zwierzęcej nie ma już tak naprawdę sensu.

Obecnie mamy do dyspozycji wiele włókien oferujących ochronę na znacznie wyższym poziomie. Najskuteczniejsze z nich to mieszanki lub włókna modyfikowane. Włókna para-amidowe są na przykład 5 razy mocniejsze od stali, a polietylen o wysokiej wydajności jest 3 razy mocniejszy od para-amidów. Są one również bardzo wygodne i zapewniają znakomitą sprawność manualną. Mamy znacznie większe możliwości w kwestii projektowania, testowania i produkowania rękawic z tych włókien i możemy zapewniać wyższe poziomy ochrony przed przecięciami, na których można polegać.

P5: Co jeszcze jest ważne przy ocenie ochrony przed przecięciami i wybieraniu rękawic?

Chwytność. Ważność tej kwestii jest oczywista, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że przedmioty o ostrych krawędziach stanowią znacznie większe zagrożenie, gdy są w ruchu. Pewny chwyt w połączeniu z odpowiednim poziomem odporności na przecięcie może znacząco obniżyć ryzyko urazów na skutek przecięcia. Zapobieganie wyślizgiwaniu się z rąk i zwiększenie siły chwytu niezbędnej podczas wykonywania pracy zapewnia użytkownikowi większą kontrolę.

P6: Pracownicy twierdzą często, że preferują rękawice zapewniające ochronę, sprawność manualną oraz wygodę. Czy takie produkty istnieją, czy może rękawice projektuje się mając na uwadze tylko jeden lub dwa z tych elementów?

Dawniej nastręczało to trudności — chcąc zapewnić maksymalną ochronę, trzeba było poświęcić sprawność manualną. Jednak dziś, mając do dyspozycji zaawansowane włókna oraz nowe sposoby testowania skuteczności zabezpieczeń, jesteśmy w stanie zbliżyć się do celu, jakim jest projektowanie rękawic, których noszenie jest dla użytkowników przyjemnością.

Dobrym przykładem są produkty HyFlex®, w których zastosowano INTERCEPT™ Technology. INTERCEPT™ to mieszanka włókien modyfikowanych, syntetycznych i naturalnych, która zapewnia odporność na przecięcia na znacznie wyższym poziomie. W skład mieszanki wchodzą takie włókna jak para-amidy i polietylen o wysokiej wydajności. Połączenie tych włókien z wygodnymi włóknami, takimi jak lycra i bawełna, pozwala nam uzyskać wspaniałe produkty.

P7: Jak dokładnie działa platforma INTERCEPT Technology i jakie są jej główne zalety — dla firm, kierowników odpowiedzialnych za wyposażenie ochronne i wreszcie dla bezpieczeństwa pracowników?

O: Koncepcja INTERCEPT™ Technology jest odpowiedzią na globalne branżowe zapotrzebowanie na bardziej wszechstronne rozwiązania do ochrony przed przecięciami, w szczególności w powszechnych zastosowaniach, w których występuje ryzyko przecięcia. Wykorzystując dogłębną znajomość poszczególnych branż, firma Ansell zadbała o pełną kontrolę nad całym procesem produkcji rozwiązań z tej oferty — od pozyskiwania surowców przez sploty dzianin, aż po powlekanie rękawic w naszych własnych zakładach produkcyjnych.

Ten proces umożliwia nam uzyskiwanie stałej odporności na przecięcia, która decyduje o przewadze rozwiązania INTERCEPT™ Technology. Kierownicy ds. bezpieczeństwa pracy zyskują spokój, wiedząc, że ich pracownicy są pod stałą ochroną.

P8: Elastyczność i chwytność to główne zalety najnowszych produktów z serii HyFlex®. Czy może pan podać inne powody, dla który pracownicy powinni wybierać te rękawice?

O: W naszych najnowszych produktach z serii HyFlex® zajęliśmy się wieloma spośród kwestii, które tu omawialiśmy. Te rękawice mają wzmocnienie między kciukiem a palcem wskazującym, które zapewnia większą wytrzymałość i wygodę długotrwałego użytkowania, są odporne na działanie oleju, a ponadto są jednymi z najlżejszych rękawic odpornych na przecięcia.

P9: Czy chciałby pan coś jeszcze dodać?

O: Produkty zapewniające „odporność na przecięcia” i „ochronę przed przecięciami” nie zapobiegają całkowicie i nie eliminują możliwości wystąpienia przecięcia lub przebicia. Nie zostały stworzone i przetestowane jako środki zapewniające ochronę przed ostrzami elektrycznymi, ząbkowanymi i innymi urządzeniami ostrymi lub obrotowymi. Użytkownicy powinni zawsze zachowywać ostrożność i uwagę podczas pracy z materiałami o ostrych krawędziach.

Dziękujemy bardzo panu Paulowi Tierney za poświęcenie czasu na podzielenie się z nami swoimi przemyśleniami!