Bezpieczeństwo w centrum uwagi

Rosnące wymogi w kwestii zgodności z przepisami, konsolidowania i upraszczania zmuszają firmy do szukania nowych sposobów na obniżenie kosztów związanych z wyposażeniem ochronnym bez narażania na szwank bezpieczeństwa pracowników. 

Ansell Guardian® to oferowana przez nas, opatentowana usługa dla firm, w ramach której pomagamy w doborze właściwego rozwiązania w zakresie wyposażenia ochronnego dla pracowników, które ma zapewnić większe bezpieczeństwo, wydajność pracy oraz efektywność kosztową. 

Od lipca 2014 roku pomogliśmy wielu firmom, osiągając następujące wyniki:

  • Obniżenie liczby urazów średnio o 65%
  • Obniżenie liczby rodzajów produktów średnio o 25%
  • Oszczędności rzędu 148 mln dolarów i średnio 65 000 dolarów w ramach każdej z analiz

(*Dane na podstawie ogólnoświatowych ankiet Ansell Guardian przeprowadzanych od roku 2014)

Niezależnie od firmy, branży czy zastosowania — opracowujemy i dostosowujemy rozwiązania na podstawie analiz, których podstawą są dane. Dzięki skupieniu się na najważniejszych obszarach usługa Ansell Guardian® umożliwia przygotowanie zaleceń dotyczących najlepszych praktyk, które wywrą największy wpływ na firmy naszych klientów. 

 

 

Więcej informacji na temat usługi Ansell Guardian®