TouchNTuff® 92-500 92-600 92-605

Gjennomprøvd motstand mot sprut fra farlige kjemikalier
Nøkkelegenskaper og fordeler
  • Yterliggere testing av TouchNTuff® utført av en godkjent organisasjon på et utvidet utvalg av kjemikalier bekrefter at hanskene motstår et større mangfold av industrikjemikalier over lengre perioder enn andre engangshansker i nitril.
  • TouchNTuff®, laget i Nitril, har fire ganger bedre motstand mot punktering enn sammenlignbare hansker i naturlateks, og tre ganger bedre motstand enn neoprenhansker.
  • Inneholder ikke naturgummiproteiner, derfor ingen risiko for Type I allergier for brukeren. Primære studier av hudirritasjon og Insult Patch tester viser ingen tegn til risiko for irritasjon eller allergisk kontaktdermatitt.
  • Den enestående "Thin Nitrile Technology" formelen gjør at denne hansken er lett å ta på og har god gripeevne under våte eller tørre forhold.
  • Hansken er meget allsidig og passer til mange forskjellige bruksområder.
Merknader

92-600: Passer for spesielle formål

TouchNTuff® er antistatisk testet (EN 1149-1 & 1149-3) og tilfredsstiller kravene i EN 1149-5

Produktkategori

Single Use

Engangsbruk

Nitrile

Nitril

Splash

Sprut