Hvem vil omfattes av regulativ 2016/425, og hva er hovedformålet?

Det nye regulativet vil nå også gjelde for privat bruk for beskyttelse mot varme (f.eks. ovnshansker) og til distributører som selger PPE-produkter. Det gir en detaljert klassifisering av PPE etter ytelsesnivå og spesifiserer tre kategorier basert på risikodefinisjoner.

I tillegg kommuniserer regulativet mellomlangsiktige overensstemmelsesvurderingskrav, samt spesifikke krav og dokumentasjonsforpliktelser for alle aktører som er involvert i leverandørkjeden.

Undersøk alle detaljene i regulativ 2016/425

  • Risikokategorisering i henhold til CE-sertifisering
  • Overensstemmelse med REACH-regulativet og AEO-sertifisering
  • Europeiske standarder for beskyttelseshansker og ermer
  • Europeiske standarder for kjemiske beskyttelsesklær

 

Last ned EN-veiledningen  EN Resssurssenter Reguleringslandingsside