EN INTEGRERT TILNÆRMING

Ansell GUARDIAN® samarbeider med industrielle og medisinske organisasjoner for å møte utfordringene i dagens PPE-miljø og levere målbare sikkerhets- og forretningsforbedringer.

SIKKERHET OG OVERHOLDELSE

Vi tilbyr tilpassede risikostyringsløsninger for industrielle og kjemiske miljøer, samt datadrevne anbefalinger som fører til forbedringer i arbeidstakernes sikkerhet, økt overholdelse blant arbeidsstyrken, optimalisert PPE-dispensering og betydelig reduksjon i antall skader.

KOSTNADSEFFEKTIVITET

Vi implementerer bedriftsytelsesforbedringer som resulterer i lavere samlede kostnader.

PRODUKTIVITET

Vi leverer beste praksis-anbefalinger for å optimalisere PPE-dispensering, forbedre selskapets utbytte og eliminere avfall, noe som fører til økt total produktivitet.