Olje og gass

Industriprosesser

Drilling

Boring

Bruksområder

Låsing/opplåsing av borestrengslipper

Sammenkjeding av rør

Montering og demontering av rigger

Forbrukerbehov

Beskyttelse mot slag

Beskyttelse mot olje

Håndtering av tunge verktøy

Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
SPESIELLE FORMÅL
Ideelle applikasjoner
Håndtering av kjemikalier i kulde
Håndtering av gjenstander og materialer dekket med fett og olje
Vedlikeholdsarbeid i kjølerom og kjølelager
Oljetransport om vinteren
Primærindustrier
Building & Construction
Chemical
Metal fabrication
Public Utilities
Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Oljeavvisende
Ideelle applikasjoner
Montasje av maskinbearbeidete deler
Lasting og innlasting av deler i metallarbeidslinjene
Vedlikehold
Primærmontering av lette komponenter
Utstansing av lette og små metalldeler
Primærindustrier
Automotive & Transportation
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Shipping
Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Nitril
Ideelle applikasjoner
Sammensetting, dosering, blanding
Festing, innskruing og utskruing av deler
Håndtering av næringsmidler
Håndtering av trykkpresser og plateproduksjon
Håndtering av maskinbearbeidete deler med lett oljebelegg
Håndtering av malings-/limpistoler og sprøyteapparater
Inspeksjon og vedlikehold av presisjonsverktøy
Laboratoriearbeid, blanding, sammensetting, fylling, rengjøring
Vedlikehold og instrumentrengjøring
Utvelgelse og sammensetting av våte eller tørre deler
Bruk av en V Blender til å blande faste stoffer og fargestoffer
Våt kjemisk. partikkel og analytiske tester
Primærindustrier
Automotive & Transportation
Chemical
Food Processing & Services
Janitorial Services
Metal fabrication
Pharmaceutical & Life Sciences
Recycling
Wireline Services

Wireline-tjenester

Bruksområder

Ombrekkings- og utbrekkingsverktøy

Kjøre verktøy inn i borehullet

Håndtering av eksplosiver

Forbrukerbehov

Kuttmotstand

Beskyttelse mot slag

Fleksibilitet og grep

Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Kuttbeskyttelse
Ideelle applikasjoner
Boring/uttrekking
Tungt utstyr og vedlikehold av kjøretøy
Infrastruktur
Produksjon
Butikkarbeid & montering av fast inventar
Transport og logistikk
Primærindustrier
Machinery & Equipment
Maintenance
Mining
Oil processing and refining
Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Kuttbeskyttelse
Ideelle applikasjoner
Sammensetting av metalldeler og komponenter
Montering av hvitevarer
Generelt vedlikehold
Metallbearbeiding
Primærindustrier
Automotive & Transportation
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Oljeavvisende
Ideelle applikasjoner
Innsamling og sortering av avfall
Håndtering av grove og skårne materialer
Håndtering av tørre, våte og oljeholdige store gjenstander
Vedlikehold
Primærmontering
Primærindustrier
Automotive & Transportation
Building & Construction
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Mining
Oil processing and refining
Public Utilities
Casing

Foringsrør

Bruksområder

Montering og demontering av stort rør

Låsing/opplåsing av borestrengslipper

Løsning og stabling av rør

Forbrukerbehov

Beskyttelse mot slag

Slitasjemotstand

Komfort

Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Kuttbeskyttelse
Ideelle applikasjoner
Boring/uttrekking
Tungt utstyr og vedlikehold av kjøretøy
Infrastruktur
Produksjon
Butikkarbeid & montering av fast inventar
Transport og logistikk
Primærindustrier
Machinery & Equipment
Maintenance
Mining
Oil processing and refining
Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Kuttbeskyttelse
Ideelle applikasjoner
Montering av små, skarpe deler
Håndtering av små, skarpe metalldeler
Utstansing for lettere bruksområder
Vedlikehold
Primærindustrier
Aerospace
Automotive & Transportation
Chemical
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Oil processing and refining
Transport
Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Flerbruksområder
Ideelle applikasjoner
Montering av små- og mellomstore deler
Fôring av produksjonslinjer
Generell håndtering
Mottak av råmaterialer
Skruing, av- og på
Primærindustrier
Aerospace
Automotive & Transportation
Automotive after market
Chemical
Glass
Logistics & Warehousing
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Mining
Transport
Coiled Tubing

Spiralrør

Bruksområder

Forberedelse av anlegg/oppsett og demontering av verktøystreng

Innstilling av trykkmanifold og rørinjeksjonshode

Generelt pumpearbeid

Forbrukerbehov

Slitasjemotstand

Beskyttelse mot olje

Komfort

Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Kuttbeskyttelse
Ideelle applikasjoner
Boring/uttrekking
Tungt utstyr og vedlikehold av kjøretøy
Infrastruktur
Produksjon
Butikkarbeid & montering av fast inventar
Transport og logistikk
Primærindustrier
Machinery & Equipment
Maintenance
Mining
Oil processing and refining
Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
SPESIELLE FORMÅL
Ideelle applikasjoner
Tilkobling av rør
Demontering/montering av motorer/verktøy
Håndtering av rør, biter og andre materialer
Tunge maskiner/utstyrsvedlikehold
Longwall-drift
Restaureringsverktøy
Kjørende kabler
Vask og rengjøring av verktøy
Primærindustrier
Machinery & Equipment
Mining
Oil processing and refining
Pressure pumking

Pumping under trykk

Bruksområder

Forberedelse av anlegg/lossing av liner og ventiler

Håndtering av jern/riggingsarbeid

Håndtering av verktøy

Forbrukerbehov

Kjemisk motstand

Slitasjemotstand

Fleksibilitet og grep

Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Kuttbeskyttelse
Ideelle applikasjoner
Sammensetting av metalldeler og komponenter
Lette metallstansemaskiner
Vedlikehold
Sprøytestøping av plast
Primærmontering
Primærindustrier
Aerospace
Automotive & Transportation
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Oil processing and refining
Transport
Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
SPESIELLE FORMÅL
Ideelle applikasjoner
Tilkobling av rør
Demontering/montering av motorer/verktøy
Håndtering av rør, biter og andre materialer
Tunge maskiner/utstyrsvedlikehold
Longwall-drift
Restaureringsverktøy
Kjørende kabler
Vask og rengjøring av verktøy
Primærindustrier
Machinery & Equipment
Mining
Oil processing and refining
Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Kuttbeskyttelse
Ideelle applikasjoner
Boring/uttrekking
Tungt utstyr og vedlikehold av kjøretøy
Infrastruktur
Produksjon
Butikkarbeid & montering av fast inventar
Transport og logistikk
Primærindustrier
Machinery & Equipment
Maintenance
Mining
Oil processing and refining
Production service

Produksjonstjenester

Bruksområder

Miljøopprydding og sanering

Håndtering av jern

Vedlikehold og reparasjon av ventiler/linjer

Forbrukerbehov

Tørt, vått eller oljete grep

Væskebarriere

Høy synlighet

Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
SPESIELLE FORMÅL
Ideelle applikasjoner
Tilkobling av rør
Demontering/montering av motorer/verktøy
Håndtering av rør, biter og andre materialer
Tunge maskiner/utstyrsvedlikehold
Longwall-drift
Restaureringsverktøy
Kjørende kabler
Vask og rengjøring av verktøy
Primærindustrier
Machinery & Equipment
Mining
Oil processing and refining
Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Kuttbeskyttelse
Ideelle applikasjoner
Håndtering av glassplater og skarpe gjenstander
Håndtering av metallplater, kutting av tørre, malte eller galvaniserte metallstykker
Vedlikehold
Primærindustrier
Automotive & Transportation
Building & Construction
Glass
Maintenance
Public Utilities
Recycling
Shop and lab work

Butikk- og laboratoriearbeid

Bruksområder

Boring og montering

Håndtering av skåret metall

Blanding eller fylling av kjemikalier

Forbrukerbehov

Kjemisk motstand

God bevegelighet

Fleksibilitet og grep

Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Kuttbeskyttelse
Ideelle applikasjoner
Boring/uttrekking
Tungt utstyr og vedlikehold av kjøretøy
Infrastruktur
Produksjon
Butikkarbeid & montering av fast inventar
Transport og logistikk
Primærindustrier
Machinery & Equipment
Maintenance
Mining
Oil processing and refining
Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Nitril +Neopren
Ideelle applikasjoner
Blanding og sammensetning av materialer
Håndtering av utstyr og deler til luftfartsindustrien
Håndtering av malerverktøy, inkludert malingspistoler og roboter
Håndtering av uventede lekkasjer, forurensing og utslipp
Vedlikehold og instrumentrengjøring
Montering- og demontering av deler
Petrokjemisk industri
Rutine og eksperimentell testing
Prøvetaking og laboratorieprosessering
Overføring av væsker og faststoffer
Primærindustrier
Aerospace
Automotive & Transportation
Chemical
Electronics
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Pharmaceutical & Life Sciences
Recycling
Infrastucture construction

Oppbygning av infrastruktur

Bruksområder

Bruk av tunge maskiner

Vedlikehold av utstyr

Montering/håndtering av rør

Forbrukerbehov

Tørt og vått grep

Komfort og fingerferdighet

Kuttmotstand

Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
SPESIELLE FORMÅL
Ideelle applikasjoner
Lasting & lossing med risiko for varme eller fra flytende metall
Sveising
Primærindustrier
Automotive & Transportation
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Kuttbeskyttelse
Ideelle applikasjoner
Sammensetting av metalldeler og komponenter
Lette metallstansemaskiner
Vedlikehold
Sprøytestøping av plast
Primærmontering
Primærindustrier
Aerospace
Automotive & Transportation
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Oil processing and refining
Transport
Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Kuttbeskyttelse
Ideelle applikasjoner
Sammensetting av metalldeler og komponenter
Montering av hvitevarer
Generelt vedlikehold
Metallbearbeiding
Primærindustrier
Automotive & Transportation
Machinery & Equipment
Metal fabrication