Industriprosesser

Warehousing

Lagring

Bruksområder

Lagring av råmaterialer

Lasting/lossing av lastebiler og kjøretøy

Håndtering av innkommende varer

Forbrukerbehov

God bevegelighet

Slitasjemotstand

Kjemisk motstand og grep

Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Kuttbeskyttelse
Ideelle applikasjoner
Montering av små, skarpe deler
Håndtering av små, skarpe metalldeler
Utstansing for lettere bruksområder
Vedlikehold
Primærindustrier
Aerospace
Automotive & Transportation
Chemical
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Oil processing and refining
Transport
Preparation of materials

Fremstilling av materialer

Bruksområder

Fylling, blanding og lading av råmaterialer

Overføring av væsker og faste stoffer

Åpning/tapping av pumper/ventiler eller liner

Forbrukerbehov

Kjemisk motstand

Slitasjemotstand

Fingerferdighet og grep

Type beskyttelse
Nitril
Ideelle applikasjoner
Luftfartsindustrien
Landbrukskjemikalier
Håndtering av kjemikalier, spesielt etsende midler og løsningsmidler
Nødtjenester
Håndtering av gjenstander og materialer dekket med fett og olje
Vedlikehold
Gruver
Trykkerier
Rafinering – olje og bensin
Primærindustrier
Automotive & Transportation
Chemical
Agriculture & Viticulture
Building & Construction
Machinery & Equipment
Maintenance
Metal fabrication
Chemical Production and Processing

Produksjon og prosessering

Bruksområder

Lasting og lossing av prosessutstyr

Overføring av væsker og faste stoffer mellom fartøy og tanker og prosessutstyr

Tilsyn med driften

Forbrukerbehov

Kjemisk og væskemotstandig

Grep

Antistatisk

Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Nitril
Ideelle applikasjoner
Oljeskift, reparasjon av pumper
Blanding/håndtering/overføring/helling av kjemikalier
Rengjøring
Åpning, drenering pumper/ventiler
Maling, forsegling, emballering
Prøvetaking/testing
Primærindustrier
Automotive & Transportation
Chemical
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Pharmaceutical & Life Sciences
Chemical Product Shipping

Produktforsendelse

Bruksområder

Håndtering av utgående gods: Bokser, fartøy, bulkpakke og kartonger

Lasting av lastebiler og kjøretøy

Produktforsendelse, transport og levering

Forbrukerbehov

Slitasjemotstand

God bevegelighet

Kjemisk motstand og grep

Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Kuttbeskyttelse
Ideelle applikasjoner
Boring/uttrekking
Tungt utstyr og vedlikehold av kjøretøy
Infrastruktur
Produksjon
Butikkarbeid & montering av fast inventar
Transport og logistikk
Primærindustrier
Machinery & Equipment
Maintenance
Mining
Oil processing and refining
Chemical Lab and R&D

Laboratorie og R&D

Bruksområder

Testing

Lading og blanding av råmaterialer

Vedlikehold

Forbrukerbehov

Kjemisk motstand

God bevegelighet

Fleksibilitet og grep

Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Nitril +Neopren
Ideelle applikasjoner
Blanding og sammensetning av materialer
Håndtering av utstyr og deler til luftfartsindustrien
Håndtering av malerverktøy, inkludert malingspistoler og roboter
Håndtering av uventede lekkasjer, forurensing og utslipp
Vedlikehold og instrumentrengjøring
Montering- og demontering av deler
Petrokjemisk industri
Rutine og eksperimentell testing
Prøvetaking og laboratorieprosessering
Overføring av væsker og faststoffer
Primærindustrier
Aerospace
Automotive & Transportation
Chemical
Electronics
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Pharmaceutical & Life Sciences
Recycling
Chemical Repair & Maintenance

Reparasjon og vedlikehold

Bruksområder

Åpning av ovner, dreneringspumper, ventiler eller liner og skjør BTX-prosess

Rengjøring av ovner, distallasjoner, pumper, ventiler eller liner og skjør BTX-prosess

Forbrukerbehov

Fingerferdighet og grep

Kjemisk og væskemotstandig

Slitasje, kuttmotstand

Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
SPESIELLE FORMÅL
Ideelle applikasjoner
Bygg- og anlegg
Lagring av ferskvarer
Offentlig vedlikehold
Fryse- og kjølelagre
Renovasjon
Spedisjon osv
Primærindustrier
Building & Construction
Logistics & Warehousing
Public Utilities
Recycling
Chemical Sheet metal workshop

Plateverksted

Bruksområder

Varmt metallarbeid

Maling

Låsesmed

Forbrukerbehov

Høy fingerferdighet og fleksibilitet

Flammebeskyttelse

Kontaktvarme

Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
SPESIELLE FORMÅL
Ideelle applikasjoner
Snekkerarbeid/stillas
Elektriske ledninger og opprydding av strømforsyning
Utstyrssamling
Vedlikehold av anlegg og maskiner
Håndtering av tunge metaldeler
Tungt utstyr og vedlikehold av kjøretøy
Rørinstallasjon og reparasjon
Utskifting av filtre og deler
Primærindustrier
Building & Construction
Mining
Oil processing and refining
Chemical Emergency Response

Nødrespons

Bruksområder

Uventede lekkasjer, utslipp eller andre utgivelser

Forbrukerbehov

Kjemisk og væskemotstandig

Rivefasthet

Antennbar