Industriprosesser

Infrastructure construction

Oppbygning av infrastruktur

Bruksområder

Signalisering/posisjonering

Betjening av tunge maskiner

Håndtering av rør

Forbrukerbehov

Slitasjemotstand

God bevegelighet

Komfort

Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Kuttbeskyttelse
Ideelle applikasjoner
Sammensetting av metalldeler og komponenter
Montering av hvitevarer
Generelt vedlikehold
Metallbearbeiding
Primærindustrier
Automotive & Transportation
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Flerbruksområder
Ideelle applikasjoner
Montering av små- og mellomstore deler
Fôring av produksjonslinjer
Generell håndtering
Mottak av råmaterialer
Skruing, av- og på
Primærindustrier
Aerospace
Automotive & Transportation
Automotive after market
Chemical
Glass
Logistics & Warehousing
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Mining
Transport
Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Flerbruksområder
Ideelle applikasjoner
Montering og kontrollarbeid
Graving
Håndsignalisering
Håndtering av materialer
Reparasjon og vedlikehold
Oppdrag som trenger bedre synlighet
Primærindustrier
Automotive & Transportation
Building & Construction
Logistics & Warehousing
Machinery & Equipment
Mining
Public Utilities
Extraction & exploration

Utvinning og utforskning

Bruksområder

Boring og sprengning

Hydrauliske innstillinger & testing

Lasting og transport

Forbrukerbehov

Fingerferdighet og grep

Komfort

Høy synlighet

Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Flerbruksområder
Ideelle applikasjoner
Montering og kontrollarbeid
Graving
Håndsignalisering
Håndtering av materialer
Reparasjon og vedlikehold
Oppdrag som trenger bedre synlighet
Primærindustrier
Automotive & Transportation
Building & Construction
Logistics & Warehousing
Machinery & Equipment
Mining
Public Utilities
Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
SPESIELLE FORMÅL
Ideelle applikasjoner
Tilkobling av rør
Demontering/montering av motorer/verktøy
Håndtering av rør, biter og andre materialer
Tunge maskiner/utstyrsvedlikehold
Longwall-drift
Restaureringsverktøy
Kjørende kabler
Vask og rengjøring av verktøy
Primærindustrier
Machinery & Equipment
Mining
Oil processing and refining
Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Kuttbeskyttelse
Ideelle applikasjoner
Boring/uttrekking
Tungt utstyr og vedlikehold av kjøretøy
Infrastruktur
Produksjon
Butikkarbeid & montering av fast inventar
Transport og logistikk
Primærindustrier
Machinery & Equipment
Maintenance
Mining
Oil processing and refining
Crushing

Knusing

Bruksområder

Knusing og lossing malm

Primærsliping

Kontroll av primærprodukt

Forbrukerbehov

Forbedret vått/oljete grep

Kjemisk motstand mot sprut

Komfort i varme miljøer

Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Oljeavvisende
Ideelle applikasjoner
Montasje av maskinbearbeidete deler
Lasting og innlasting av deler i metallarbeidslinjene
Vedlikehold
Primærmontering av lette komponenter
Utstansing av lette og små metalldeler
Primærindustrier
Automotive & Transportation
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Shipping
Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Oljeavvisende
Ideelle applikasjoner
Montering av motorer og drivverk
Karosseriverksteder
Håndtering og montering av skarpe komponenter belagt med olje eller fett
Håndtering av maskinbearbeidete deler med lett oljebelegg
Lette metallstansemaskiner
Maskinarbeid, metallbearbeiding
Vedlikehold
Primærmontering
Primærindustrier
Automotive & Transportation
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Nitril
Ideelle applikasjoner
Sammensetting, dosering, blanding
Festing, innskruing og utskruing av deler
Håndtering av næringsmidler
Håndtering av trykkpresser og plateproduksjon
Håndtering av maskinbearbeidete deler med lett oljebelegg
Håndtering av malings-/limpistoler og sprøyteapparater
Inspeksjon og vedlikehold av presisjonsverktøy
Laboratoriearbeid, blanding, sammensetting, fylling, rengjøring
Vedlikehold og instrumentrengjøring
Utvelgelse og sammensetting av våte eller tørre deler
Bruk av en V Blender til å blande faste stoffer og fargestoffer
Våt kjemisk. partikkel og analytiske tester
Primærindustrier
Automotive & Transportation
Chemical
Food Processing & Services
Janitorial Services
Metal fabrication
Pharmaceutical & Life Sciences
Recycling
Washing & preparation

Vasking og forberedelse

Bruksområder

Konsentrasjon, blanding og palletering

Bruk av bindemidler

Rengjøring av utstyr

Forbrukerbehov

Holdbarhet

Kuttmotstand

Forbedret kjemisk beskyttelse

Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Nitril
Ideelle applikasjoner
Håndtering av kjemikalier
Håndtering av gjenstander og materialer dekket med fett og olje
Lett montering i kjemiske miljøer
Vedlikehold
Rafinering – olje og bensin
Primærindustrier
Automotive & Transportation
Chemical
Building & Construction
Machinery & Equipment
Maintenance
Metal fabrication
Transport & logistics

Transport og logistikk

Bruksområder

Hydraulisk reparasjon

Produktinspeksjon

Frakt og lasting av produkt

Forbrukerbehov

Grep på oljete og våte gjenstander

Kjemisk motstand mot sprut

Kuttmotstand

Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Oljeavvisende
Ideelle applikasjoner
Montering av motorer og drivverk
Karosseriverksteder
Håndtering og montering av skarpe komponenter belagt med olje eller fett
Håndtering av maskinbearbeidete deler med lett oljebelegg
Lette metallstansemaskiner
Maskinarbeid, metallbearbeiding
Vedlikehold
Primærmontering
Primærindustrier
Automotive & Transportation
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Nitril
Ideelle applikasjoner
Håndtering av kjemikalier
Håndtering av gjenstander og materialer dekket med fett og olje
Lett montering i kjemiske miljøer
Vedlikehold
Rafinering – olje og bensin
Primærindustrier
Automotive & Transportation
Chemical
Building & Construction
Machinery & Equipment
Maintenance
Metal fabrication
Service/maintenance

Tjenester/vedlikehold

Bruksområder

Vedlikehold av kjøretøy

Transportbånd og langveggsvedlikehold

Påfylling av olje, væske og diesel

Forbrukerbehov

Kuttmotstand

Holdbarhet

Fingerferdighet, følbarhet

Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Flerbruksområder
Ideelle applikasjoner
Montering av små- og mellomstore deler
Fôring av produksjonslinjer
Generell håndtering
Mottak av råmaterialer
Skruing, av- og på
Primærindustrier
Aerospace
Automotive & Transportation
Automotive after market
Chemical
Glass
Logistics & Warehousing
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Mining
Transport
Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Nitril
Ideelle applikasjoner
Sammensetting, dosering, blanding
Festing, innskruing og utskruing av deler
Håndtering av næringsmidler
Håndtering av trykkpresser og plateproduksjon
Håndtering av maskinbearbeidete deler med lett oljebelegg
Håndtering av malings-/limpistoler og sprøyteapparater
Inspeksjon og vedlikehold av presisjonsverktøy
Laboratoriearbeid, blanding, sammensetting, fylling, rengjøring
Vedlikehold og instrumentrengjøring
Utvelgelse og sammensetting av våte eller tørre deler
Bruk av en V Blender til å blande faste stoffer og fargestoffer
Våt kjemisk. partikkel og analytiske tester
Primærindustrier
Automotive & Transportation
Chemical
Food Processing & Services
Janitorial Services
Metal fabrication
Pharmaceutical & Life Sciences
Recycling
Rescue & emergency response

Redning og beredskap

Bruksområder

Brannslukking

Redning / utvinning fra begrenset plass

Grunnleggende førstehjelp

Forbrukerbehov

Beskyttelse mot kjemikalier

FR- og ARC-beskyttelse