Industriprosesser

Warehousing

Lagring

Bruksområder

Lasting og lossing av lastebiler og kjøretøy

Utpakking av emballerte varer

Lageropptak

Forbrukerbehov

Fingerferdighet og grep

Slitasje, kuttmotstand

Beskyttelse mot kjemikalier

Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Kuttbeskyttelse
Ideelle applikasjoner
Sammensetting av metalldeler og komponenter
Montering av hvitevarer
Generelt vedlikehold
Glassproduksjon
Håndtering av skarpe gjenstander, formontasje, kutting av små tørre eller lett oljete deler og vedlikehold
Produksjon av medisinsk utstyr
Sprøytestøping av plast
Delmontering
Primærindustrier
Automotive & Transportation
Glass
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Pharmaceutical & Life Sciences
Transport
Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Nitril
Ideelle applikasjoner
Håndtering av kjemikalier
Håndtering av væskebelagte metalldeler.
Håndtering av avfallsoljer.
Vedlikehold av industriverktøy.
Petrokjemisk industri
Gummi og tilsatsstoffer.
Behandling av avfall og vann.
Primærindustrier
Automotive & Transportation
Chemical
Agriculture & Viticulture
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Oil processing and refining
Recycling
Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Nitril
Ideelle applikasjoner
Montering og kontrollarbeid
Åstedsanalyser
Nødtjenester
Leting, boring og sprengning
Laboratorier
Laboratorietesting
Vedlikehold av utstyr og instrumenter
Vedlikehold og instrumentrengjøring
Lakkeringsverksteder
Pasientundersøkelser
Beskyttelse mot blod og andre kroppsvæsker
Påfylling av drivstoff
Lagerarbeid
Primærindustrier
Chemical
Mining
Raw material preparation

Råmaterialforberedelse

Bruksområder

Innsamling av prøver

Transportering av råmaterialer

Veiing og dispensering av faste stoffer og væsker

Lading og lossing av faste stoffer og væsker

Forbrukerbehov

Fingerferdighet og grep

Beskyttelse mot kjemikalier

Feilfrie - nålehull

Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Nitril
Ideelle applikasjoner
Håndtering av kjemikalier
Elektronikk
Glassproduksjon
Håndtering av cytostatika
Krevende monteringsarbeid
Laboratorier
Lett montering av oljebelagte deler
Lettere montering
Lakkeringsverksteder
Farmasøytisk produksjon
Trykkerier
Primærindustrier
Automotive & Transportation
Chemical
Agriculture & Viticulture
Building & Construction
Electronics
Food Processing & Services
Glass
Maintenance
Metal fabrication
Pharmaceutical & Life Sciences
Manufacturing - pharmaceutical (non-sterile)

Produksjon - Farmasøytisk produksjon (ikke-steril)

Bruksområder

Lasting og lossing av prosessutstyr

Overføring av væsker og faste stoffer

Laster våtkaker og losser tørre produkter

Pakking og merking

Forbrukerbehov

Beskyttelse mot kjemikalier

Fingerferdighet og grep

Slitasje- og punkteringsmotstand

Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Nitril +Neopren
Ideelle applikasjoner
Blanding og sammensetning av materialer
Håndtering av utstyr og deler til luftfartsindustrien
Håndtering av malerverktøy, inkludert malingspistoler og roboter
Håndtering av uventede lekkasjer, forurensing og utslipp
Vedlikehold og instrumentrengjøring
Montering- og demontering av deler
Petrokjemisk industri
Rutine og eksperimentell testing
Prøvetaking og laboratorieprosessering
Overføring av væsker og faststoffer
Primærindustrier
Aerospace
Automotive & Transportation
Chemical
Electronics
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Pharmaceutical & Life Sciences
Recycling
Manufacturing - pharmaceutical (sterile)

Produksjon - Farmasøytisk produksjon (steril)

Bruksområder

Lasting og lossing av prosessutstyr

Overføring av væsker og faste stoffer

Laster våtkaker og losser tørre produkter

Pakking og merking

Forbrukerbehov

Beskyttelse mot kjemikalier

Fingerferdighet og grep

Slitasje- og punkteringsmotstand

Beskytter prosessutgang fra forurensning

Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Neopren
Ideelle applikasjoner
Analytisk testing/mål
Blanding av væsker
Arbeid med blisterpakninger
Væskesøl/rengjøring
Vedlikehold av utstyr og instrumenter
Syntese av organisk og annet materiale
Pelletering og pressing av medikamenter
Forberedelser og betjening av tablettpresse
Vaksine/injeksjoner/sterile prosedyrer
Veiing og farmasøytiske oppgaver
"V" blandemaskin for blanding av faststoffer og fargestoffer
Primærindustrier
Pharmaceutical & Life Sciences
Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Neopren
Ideelle applikasjoner
Produksjon av aseptiske medisinske produkter
Bioteknologi
Håndtering av cytostatika
Produksjon av medisinsk utstyr
Primærindustrier
Pharmaceutical & Life Sciences
Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Nitril
Ideelle applikasjoner
Analytiske målinger
Blanding av væsker
Filtreringsprosesser
Produksjon av tabletter
Injekson av vaksiner
Primærindustrier
Pharmaceutical & Life Sciences
Manufacturing - biotechnology (non-sterile)

Produksjon - bioteknologi (ikke-steril)

Bruksområder

Oveføring av væsker

Laster sentrifuger og kromatografikolonner

Sterilisering av flasker og ampuller

Aseptisk fylling og merking

Forbrukerbehov

Vått grep

Sterile og/eller rengjøringshansker

God bevegelighet

Dobbel påkledning

Beskytter prosessutgang fra forurensning

Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Neopren
Ideelle applikasjoner
Bioteknologi
Festing, innskruing og utskruing av deler
Filtreringsprosesser
Håndtering av malings-/limpistoler og sprøyteapparater
Inspeksjon og vedlikehold av presisjonsverktøy
Laboratorier
Laboratorietesting
Lettere montering (både tørr og våt)
Lettere oppgaver, vedlikehold og rengjøring
Farmasøytisk produksjon
Plukking og montering av små og mellomstore deler
Preparering av farmasøytiske produkter
Primærindustrier
Automotive & Transportation
Chemical
Pharmaceutical & Life Sciences
Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Nitril
Ideelle applikasjoner
Analytisk testing/mål
Bioteknologi
Meierier
Bearbeiding av næringsmidler
Krevende monteringsarbeid
Laboratorier
Laboratorietesting
Lettere montering
Lettere oppgaver, vedlikehold og rengjøring
Lakkeringsverksteder
Pasientundersøkelser
Farmasøytisk produksjon
Preparering av farmasøytiske produkter
Beskyttelse mot blod og andre kroppsvæsker
Primærindustrier
Automotive & Transportation
Pharmaceutical & Life Sciences
Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Nitril
Ideelle applikasjoner
Analytisk testing/mål
Montering og kontrollarbeid
Nødtjenester
Laboratorier
Laboratorietesting
Vedlikehold av utstyr og instrumenter
Lakkeringsverksteder
Pasientundersøkelser
Farmasøytisk produksjon
Preparering av farmasøytiske produkter
Trykkerier
Beskyttelse mot blod og andre kroppsvæsker
Primærindustrier
Chemical
Pharmaceutical & Life Sciences
Manufacturing - biotechnology (sterile)

Produksjon - bioteknologi (steril)

Bruksområder

Oveføring av væsker

Laster sentrifuger og kromatografikolonner

Sterilisering av flasker og ampuller

Aseptisk fylling og merking

Forbrukerbehov

Vått grep

Sterile og/eller rengjøringshansker

God bevegelighet

Dobbel påkledning

Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Neopren
Ideelle applikasjoner
Produksjon av aseptiske medisinske produkter
Bioteknologi
Håndtering av cytostatika
Produksjon av medisinsk utstyr
Primærindustrier
Pharmaceutical & Life Sciences
Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Neopren
Ideelle applikasjoner
Produksjon av aseptiske medisinske produkter
Bioteknologi
Håndtering av cytostatika
Produksjon av medisinsk utstyr
Primærindustrier
Pharmaceutical & Life Sciences
Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Polyisopren
Ideelle applikasjoner
Analytiske målinger
Blanding av væsker
Filtreringsprosesser
Håndtering av sekker med "aktivt" og "inaktivt" innhold
Produksjon av tabletter
Forberedelser og betjening av tablettpresse
Injekson av vaksiner
Våt kjemisk. partikkel og analytiske tester
"V" blandemaskin for blanding av faststoffer og fargestoffer
Primærindustrier
Pharmaceutical & Life Sciences
Manufacturing - Isolator Box and RABs

Produksjon - Isolatorboks og RAB

Bruksområder

Veiing og dispensering av faste stoffer og væsker

Lading og lossing av faste stoffer og væsker

Fylling av sluttprodukt

Overføring av væsker og faste stoffer

Forbrukerbehov

Beskyttelse mot kjemikalier

Fingerferdighet og grep

Slitasje- og punkteringsmotstand

Type beskyttelse
Ethylene propylene diene rubber (EPDM)
Ideelle applikasjoner
Electronics
Pharmaceuticals
Primærindustrier
Electronics
Pharmaceutical & Life Sciences
Produkt type
Glove
Type beskyttelse
Ethylene propylene diene rubber (EPDM)
Ideelle applikasjoner
Electronics
Pharmaceuticals
Primærindustrier
Electronics
Pharmaceutical & Life Sciences
Produkt type
Glove
Type beskyttelse
Ethylene propylene diene rubber (EPDM+)
Ideelle applikasjoner
Electronics
Pharmaceuticals
Primærindustrier
Electronics
Pharmaceutical & Life Sciences
Laboratory - R&D and quality control labs

Laboratorium - R&D og kvalitetsstyringslaboratorier

Bruksområder

Prøvetaking og behandling

Blanding, sammensetning av faste stoffer og/eller væsker

Utførelse av kirurgiske prosedyrer på dyr

Administrering av legemidler

Forbrukerbehov

God bevegelighet

Tørt og vått grep

Beskyttelse mot kjemikalier

Utvidet underarmsbeskyttelse

Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Nitril
Ideelle applikasjoner
Håndtering av kjemikalier
Glassproduksjon
Håndtering av cytostatika
Krevende monteringsarbeid
Laboratorier
Lett montering av oljebelagte deler
Lettere montering
Lakkeringsverksteder
Farmasøytisk produksjon
Trykkerier
Primærindustrier
Chemical
Electronics
Food Processing & Services
Pharmaceutical & Life Sciences
Laboratory - Maintenance and clean-up

Laboratorium - Vedlikehold og opprydning

Bruksområder

Opprettholde laboratoriemøbler og utstyr

Fjerning av knust glass

Dyrehelse fôring og opprydning

Utslipp eller lekkasjeopprydning

Forbrukerbehov

Tørt og vått grep

Beskyttelse mot kjemikalier

Kuttmotstand

Beskyttelse mot varme

Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Nitril
Ideelle applikasjoner
Håndtering av kjemikalier
Håndtering av væskebelagte metalldeler.
Håndtering av avfallsoljer.
Vedlikehold av industriverktøy.
Petrokjemisk industri
Gummi og tilsatsstoffer.
Behandling av avfall og vann.
Primærindustrier
Automotive & Transportation
Chemical
Agriculture & Viticulture
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Oil processing and refining
Recycling
Emergency response

Nødrespons

Bruksområder

Uforutsette lekkasjer, utslipp

Utslipp av giftige gasser ved uhell

Reaksjon på biologiske farer

Forbrukerbehov

Beskyttelse mot kjemikalier

Flamme- og brannmotstand

Væskebestandighet

Beskyttelse mot luftbåren forurensning

Produkt type
Hanske
Type beskyttelse
Laminert film
Ideelle applikasjoner
Luftfartsindustrien
Bilindustrien
Flyindustrien
Nødtjenester
Miljøopprenskning
Kjemisk industri
Laboratorier
Farmasøytisk produksjon
Primærindustrier
Automotive & Transportation
Chemical
Metal fabrication
Pharmaceutical & Life Sciences