Bearbeiding av næringsmidler og tjenester

<p><span lang="EN-GB"><span><span>Omfattende beskyttelsesløsninger for bruksområder på tvers av industrien for bearbeiding av matvarer.</span></span></span></p>

Bilindustrien

<p><span lang="EN-GB"><span><span>Beskyttelsesløsninger for arbeidere engasjert i produksjonen av motoriserte kjøretøy i tillegg til originale utstyrskomponenter og systemer.</span></span></span></p>

Biovitenskap

Håndbeskyttelse for biovitenskapsindustrien, inkludert laboratorier, medisinutviklingsselskaper i tillegg til bioteknologi, produsenter av legemidler og medisinsk utstyr.

Ettermarked for bil

<p><span lang="EN-GB">Beskyttelsesløsninger for arbeidere engasjert i reparasjon og vedlikehold av motoriserte kjøretøy, inkludert elektriske biler.</span></p>

Gruver

<p><span lang="EN-GB"><span><span>Beskyttelsesløsninger designet for å forbedre sikkerheten og øke produktiviteten i de krevende miljøene i gruveindustrien.</span></span></span></p>

Kjemikalier

<p><span lang="EN-GB"><span><span>Beskyttelsesløsninger, inkludert et omfattende utvalg av hånd- og kroppsbeskyttelse designet for arbeidere innen kjemisk industri.</span></span></span></p>

Luftfartsindustrien

<p><span lang="EN-GB"><span><span>Beskyttelsesløsninger designet for å dekke arbeidernes behov i alle situasjoner på tvers av luftfartsindustrien.</span></span></span></p>

Maskiner og utstyr

<p><span lang="EN-GB"><span><span>Beskyttelsesløsninger designet for å holde arbeiderne sikre og øke produktiviteten i maskin- og utstyrsindustrien.</span></span></span></p>

Metallbearbeiding

<p><span lang="EN-GB"><span><span>Beskyttelsesløsninger for arbeidere som er engasjert i behandling av metaller og mineraler som brukes til å fremstille ferdige komponenter.</span></span></span></p>

Olje og gass

Beskyttelsesløsninger, inkludert hansker og klær designet for å beskytte oppstrøms olje- og gassarbeidere i de mest krevende miljøene.

Transport

<p><span><span><span><span>Omfattende beskyttelsesløsninger for bruksområder på tvers av transportindustrien.</span></span></span></span></p>