Regulativ (EU) 2016/425 – Nytt PPE-regulativ

I april 2016, da Europa-parlamentet vedtok regulativet som ble foreslått av EU-kommisjonen for personlig beskyttelsesutstyr, skrev Ansell et nytt kapittel i modningen av EUs PPE-bransje. PPE-regulativ (EU) 2016/425 er et omfattende lovverk som fastlegger strengere standarder og krever et bredere omfang for næringsinteressenter å overholde. Det angir også et dokument for formalisering av testkravene for bemyndigede organer og overvåking av overholdelse.

PPE-regulativ (EU) 2016/425 er et strengt system for kontroll og balanse som vil utstyre bransjen til å sikre trygghet for arbeidstakere blant et stadig mer globalt nettverk av PPE-produsenter, distributører, importører og testlaboratorier.

Ansell har utarbeidet en rekke ressurser, inkludert videoer, veiledninger og plakater, besøk oss for å lære hvordan overgangen vil finne sted og skritt å ta for å overholde de nye regulativene. 
 

EN RESSURSSENTER  REGULATIV (EU) 2016/425 DESTINASJONSSIDE