Fokus på sikkerhet

Økende krav til overholdelse, konsolidering og forenkling tvinger bedrifter til å finne nye måter å redusere kostnadene på uten å ofre sikkerheten til arbeiderne. 

Ansell Guardian® er vår merkevarebeskyttede tjeneste som hjelper bedrifter å velge riktig personlig beskyttelsesutstyrsløsninger for å forbedre sikkerheten deres, produktiviteten og kostnadseffektiviteten. 

Siden juli 2014 har vi hjulpet bedrifter med å:

  • Redusere skader med gjennomsnittlig 65 %
  • Redusere antall produkttyper med gjennomsnittlig 25 %
  • Totalt spare 148 millioner dollar, et gjennomsnitt på 65.000 dollar per evaluering

(*Data basert på Ansell Guardian globale evalueringer siden 2014)

Uansett bedrift, bransje eller bruksområde, så kan vi skreddersy og tilpasse løsninger basert på datastyrte analyser. Ved å fokusere på de mest relevante områdene, kan Ansell Guardian® levere anbefalinger for beste praksis som har størst innvirkning på kundenes virksomhet. 

 

 

Lær mer om Ansell Guardian®