Etterkommer det nye PPE-regulativet

I februar 2016 endret og godkjente Europarådet og Europaparlamentet et nytt PPE-regulativ som ble foreslått av EU-kommisjonen. Dette nye PPE-regulativet vil erstatte det opprinnelige PPE-direktivet 89/686 / EEC som ble introdusert i 1992. 

Å ha en god forståelse av det nye regulativet bidrar til å sikre at du etterkommer det.  Ansells oppdaterte veiledning inkluderer de siste revisjonene til de oppdaterte EN-standardene og forklarer hva kodene og symbolene betyr. 

For å hjelpe deg med å velge riktig håndbeskyttelse for oppgaven, inneholder veilederen også definisjoner, krav, merking og informasjon om:

  • Generelle krav
  • Mekanisk beskyttelse 
  • Kjemisk & Beskyttelse mot mikroorganismer 
  • Termisk beskyttelse 
  • Radioaktiv kontaminering & Beskyttelse mot ioniserende stråling 
  • Elektrostatisk beskyttelse
  • Elektrisk isolasjonsbeskyttelse
  • Sveisebeskyttelse 
  • Andre regulativ 

 

Last ned EN-veiledningen  EN Resssurssenter Reguleringslandingsside